Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorNarlı, Mehmet
dc.contributor.authorUslu, Berna Kaya
dc.date.accessioned2019-05-16T19:38:08Z
dc.date.available2019-05-16T19:38:08Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1010-867X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/4663
dc.descriptionNarlı, Mehmet (Balikesir Author)en_US
dc.description.abstractBu çalışmada Peyami Safa’nın romanlarındaki insanların mutsuzluklarının kaynakları tespit edilmiş ve bu kaynakların, kültürel, sosyal ve siyasal dönüşüm süreçlerinde romanlardaki insanlar üzerinde ne gibi etkiler bıraktığı aranmıştır. Çözümlemede sosyolojik ve psikolojik verilere yaslanılarak; dilin simgesel düzeyi, söz, nesne ve davranış boyutuyla yorumlanmıştır. Çalışmada Peyami Safa imzalı, Sözde Kızlar, Şimşek, Mahşer, Bir Akşamdı, Canan, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Fatih-Harbiye, Bir Tereddüdün Romanı, Cumbadan Rumbaya, Biz İnsanlar, Matmazel Noraliya’nın Koltuğu ve Yalnızız romanları kullanılmıştır. Çözümlemede ulaşılan en genel sonuç, Safa’nın Doğu ile Batı arasında yeni bir kimlik inşası arayışı içinde olduğudur. Romanlardaki mutsuzlukların ana kaynağı da bu arayış içinde çekilen acılardır. Peyami Safa, romanlarında kadınlarla erkeklerin mutsuzluklarını hem kaynak açısından hem de mutsuzluğun yansıma biçimi açısından farklılaştırmaktadır. Çok genel anlamda kadınlar, Avrupai yaşama isteklerinden ve geleneksel yapılardan uzaklaşmalarından ve irsiyetlerindeki olumsuzluklardan dolayı mutsuz olmaktadırlar. Erkekler ise özellikle kadınlar üzerinde egemen olan bu değişimden, yaşadıkları düşünsel çatışmalardan, çözülen ahlakilikten ve yine irsiyet arızalarından dolayı mutsuz olmaktadırlar.en_US
dc.description.abstractThis study examines the sources of unhappines in Peyami Safa's novels, and the effects of sadness with the people's cultural, social and political transformation processes. The study interprets the symbolic level of language, word, object and behavior based on sociological and psychological data analysis. The study uses the novels of Peyami Safa, Sözde Kızlar, Şimşek, Mahşer, Bir Akşamdı, Canan, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Fatih-Harbiye, Bir Tereddüdün Romanı, Cumbadan Rumbaya, Biz İnsanlar, Matmazel Noraliya'nın Koltuğu and Yalnızız. The general conclusion reached in the analysis is that Safa's search for a main source of sadness in his novels is the suffering itself in this quest. Peyami Safa distinguishes the unhappiness of women and men in his novels in terms of both source and reflection. In a very general sense women are unhappy because of their ambition for European life, being for away from traditional structures and negativities in their nature. Men are unhappy because of change influential especially on women, theiren_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titlePeyami Safa'nın romanlarında mutsuzluğun kaynaklarıen_US
dc.title.alternativeThe sources of unhappiness at Peyami Safa's novelsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalErdemen_US
dc.contributor.departmentFen-Edebiyat Fakültesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue62en_US
dc.identifier.startpage133en_US
dc.identifier.endpage156en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record