Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖzel, Şeyhmus Kerem
dc.contributor.authorÖzel, Banu
dc.contributor.authorÇolakoğlu, Neriman
dc.contributor.authorİlhan, Nevin
dc.contributor.authorArslan, Nurettin
dc.contributor.authorOzan, Enver
dc.date.accessioned2019-12-06T09:56:02Z
dc.date.available2019-12-06T09:56:02Z
dc.date.issued2010en_US
dc.identifier.issn1306-696X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/10182
dc.descriptionArslan, Nurettin (Balikesir Author)en_US
dc.description.abstractBACKGROUND We aimed to investigate the protective potential of the thoracic cage on the parenchyma in response to blunt trauma from different directions in an animal model. METHODS Female Wistar albino rats were divided into control, anterolateral, lateral and posterolateral trauma groups, with six rats in each group. A weight of 500 g was dropped from a height of 40 cm on the left hemithorax to produce an energy of 1.96 joules, using a specially designed platform. Respiratory rates and heart rates were noted before and at 0, 1, and 5 minutes after trauma. Twenty-four hours later, the left lungs were excised for wet lung weight measurement, histological examinations and tissue malondialdehyde determination. RESULTS Severe pulmonary contusion was observed in all trauma groups according to histological parameters. Malondialdehyde was increased in both the lateral and posterolateral groups. Wet lung weight was increased only in the posterolateral trauma group when compared to controls. Histologically, macrophages were increased and mononuclear cell infiltration was significant in the posterolateral trauma group. There were no significant changes in physiological parameters in the groups. CONCLUSION Lung parenchyma seems to be badly affected after trauma to the posterolateral thoracic wall. Different thoracic regions may respond differently to the same traumatic stress, and this may be related to the biomechanical properties of the thoracic cage.en_US
dc.description.abstractAMAÇ Bu çalışmanın amacı değişik yönlerden gelen künt travmaya karşı göğüs kafesinin parenkim koruyucu potansiyelini deneysel bir hayvan modelinde araştırmaktır. GEREÇ VE YÖNTEM Dişi Wistar albino sıçanlar, herbirinde 6 adet olmak üzere kontrol, anterolateral, lateral ve posterolateral travma grupları olarak ayrıldı. Deney için özel imal edilen bir platformda kinetik enerjisi 1,96 jul olacak şekilde 500 gr’lık bir ağırlık 40 cm’lik bir yükseklikten sol hemitoraks bölgelerine düşürüldü. Travma öncesi ve travmadan 0, 1 ve 5 dakika sonra solunum sayısı ile kalp tepe atımı not edildi. Travmadan 24 saat sonra sol akciğer; yaş akciğer ağırlığı, histoloji ve doku malondialdehid tayini için eksize edildi. BULGULAR Tüm travma gruplarında, histolojik olarak kontrol grubuna göre ciddi akciğer kontüzyonu oluştuğu gözlendi. Malondialdehid hem lateral hem de posterolateral travma grubunda artarken kontrol grubuna göre yaş akciğer ağırlığının sadece posterolateral travma grubunda arttığı saptandı. Histolojik olarak pigmente hücre artışı ve mononükleer hücre infiltrasyonu posterolateral travma grubunda anlamlı bulundu. Fizyolojik parametrelerde anlamlı bir değişiklik saptanmadı. SONUÇ Göğüs kafesinin posterolateral bölgesinden alınan travmalarda akciğer parenkimi daha şiddetli etkilenebilmektedir. Farklı göğüs bölgelerinin aynı künt travma stresine farklı cevaplarının olabileceği ve bu cevapların göğüs kafesinin biyomekanik özelliklerine bağlı olabileceği düşünülmektedir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherTurkish Assoc Trauma Emergency Surgeryen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBlunt Traumaen_US
dc.subjectParenchymal Injuryen_US
dc.subjectThoraxen_US
dc.subjectKünt Travmaen_US
dc.subjectParenkim Hasarıen_US
dc.subjectToraksen_US
dc.titleProtective effect of the thoracic cage on parenchyma in response to trauma direction in blunt thoracic trauma: an experimental studyen_US
dc.title.alternativeKünt toraks travmasında göğüs kafesinin travma yönüne göre parenkim koruyucu etkisi: Deneysel çalışmaen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalUlusal Travma Ve Acil Cerrahi Dergisi-Turkish Journal Of Trauma & Emergency Surgeryen_US
dc.contributor.departmentMühendislik - Mimarlık Fakültesien_US
dc.identifier.volume162en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage287en_US
dc.identifier.endpage292en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record