Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGül, Kudret
dc.contributor.authorGül, Melike
dc.date.accessioned2022-12-15T06:49:57Z
dc.date.available2022-12-15T06:49:57Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.issn1308-2140
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.7827/TurkishStudies.47656
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/12734
dc.description.abstractSince university students are extremely sensitive to change, their food preferences and the factors affecting these preferences differ significantly. The aim of the study is to determine the perception of factors affecting the food choices of university students based on demographic variables. The data were obtained from 503 students studying at 10 different faculties/colleges at the central campus of Balıkesir University between January and February 2020. Participants were selected by simple random sampling technique among 30-70 students representing each faculty/college. Descriptive statistics, correlation and variance analysis were used in data analysis. The research findings show that the factors affecting students' food choices can be listed as physical conditions factors, psycho-social factors, factors related to food and drink, economic factors, psychological factors, demographic factors and cultural factors. Research results show that the perception of the factors affecting the food selection of the students differs based on gender and that female students are more sensitive than male students in choosing food. In addition, the education level of the mother also affects the perception of the students regarding food choices, and students whose mother's education level is low and high are more affected than those whose mother's education level is medium. Finally, university students' perception of food choice differs mostly based on faculty differences.en_US
dc.description.abstractDeğişime son derece duyarlı üniversite öğrencileri arasında yiyecek içecek tercihleri ve bu tercihleri etkileyen faktörler sürekli değişim göstermektedir. Bu kapsamda çalışmanın amacı, demografik değişkenlere dayalı üniversite öğrencilerinin yiyecek içecek seçimini etkileyen faktörler algısını belirlemektir. Veriler Ocak-Şubat 2020 ayları arasında Balıkesir Üniversitesi merkez yerleşkesinde 10 farklı fakülte/yüksekokulda öğrenim gören ve anket formunu doldurmayı kabul eden 503 öğrenciden elde edilmiştir. Katılımcılar, zümrelere göre örnekleme yöntemi ile her fakülte/yüksekokulu temsilen 30-70 öğrenci arasından basit tesadüfi örneklem tekniği ile seçilmiştir. Veri analizinde betimleyici istatistik, korelasyon ve varyans analizi kullanılmıştır. Araştırma bulguları, öğrencilerin yiyecek içecek seçimini etkileyen faktörlerin fiziki koşullar faktörleri, psiko-sosyal faktörler, yiyecek-içeceğe ilişkin faktörler, ekonomik faktörler, psikolojik faktörler, demografik faktörler ve kültürel faktörler olarak sıralanabileceğini ortaya koymaktadır. Öğrencilerin yiyecek içecek seçimini etkileyen faktörler algısının cinsiyete dayalı olarak farklılaştığı ve kız öğrencilerin yiyecek içecek seçiminde erkek öğrencilere kıyasla daha duyarlı oldukları tespit edilmiştir. Anne eğitim düzeyinin de öğrencilerin yiyecek içecek seçimi algısını etkilediği, anne eğitim düzeyi ilkokul ve üniversite/lisansüstü olan öğrencilerin, anne eğitim düzeyi lise olanlara kıyasla yiyecek içecek seçimini etkileyen faktörlerden daha fazla etkilendiği ortaya çıkmıştır. Ayrıca üniversite öğrencilerin yiyecek seçimi algısının en fazla fakülte/YO değişkenine dayalı olarak farklılaştığı ortaya çıkmıştır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherMehmet Dursun Erdemen_US
dc.relation.isversionof10.7827/TurkishStudies.47656en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFood Managementen_US
dc.subjectFood Selectionen_US
dc.subjectPerception of Food Selection Factorsen_US
dc.subjectUniversity Studenten_US
dc.subjectBalıkesir Universityen_US
dc.subjectYiyecek İşletmeciliğien_US
dc.subjectYiyecek Seçimien_US
dc.subjectYiyecek Seçim Faktörleri Algısıen_US
dc.subjectÜniversite Öğrencisien_US
dc.subjectBalıkesir Üniversitesien_US
dc.titleAnalysis of factors affecting food and beverage choices of university students: A survey in the Balikesir Universityen_US
dc.title.alternativeÜniversite öğrencilerinin yiyecek içecek seçimini etkileyen faktörlerin analizi: Balıkesir Üniversitesi örneğien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTurkish Studies (Elektronik)en_US
dc.contributor.departmentBalıkesir Meslek Yüksekokuluen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-9039-153Xen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-9046-4161en_US
dc.identifier.volume16en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage473en_US
dc.identifier.endpage492en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record