Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorGemici, Ömer
dc.contributor.authorKorkusuz, Mehmet Emin
dc.date.accessioned2016-01-19T13:37:55Z
dc.date.available2016-01-19T13:37:55Z
dc.date.issued2002
dc.date.submitted2002en
dc.identifier.citationKorkusuz, Mehmet Emin. PC ortamında yazarlık dillerinin bilgisayar destekli eğitim alanında uygulanması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/1424
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBilgisayar destekli öğretim programlarının türleri, sınırlılıkları, olumlu yanları ve hazırlık aşamaları gibi kuramsal yapıları incelenerek örnek bir uygulama geliştirmek amaçlanmıştır. Fizik eğitiminde görece zor anlaşılan "serbest düşme*' konusu ele alınarak öğrencilerin öğrenmekte güçlük çektikleri noktaların aşılması hedeflenmiştir. Çalışmada temel olarak "serbest düşme" konusu ele alınmış ancak öğrencinin bu konuyu öğrenebilmesi için bilmesi gereken ilişkili konular dikkate alınarak ön bilgi birikimi sağlanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın birinci aşamasında önceden yapılan çalışmalar taranarak kavram ve yöntemler açıklanmıştır. İkinci aşamada ise sağlanan veriler ışığında bilgisayarla öğretim uygulaması hazırlanmıştır. Seçilen serbest düşme konusu, ilişkili olduğu diğer konularla birlikte ele alınmış, öğrenmeyi kolaylaştırıcı animasyon ve etkileşimli alıştırmalarla desteklenmiştir. Sunu kalitesinin yüksek olabilmesi için gelişmiş 3D programlar, video ve ses işleme yazılımları kullanılmış, hazırlanan materyaller AuthorWare programı aracılığıyla bir araya getirilerek kodlanmıştır. İleride yapılacak BDÖ uygulamaları için bir örnek oluşturulmuş ve yine ileride yapılacak geçerlik çalışmaları için taban oluşması sağlanmıştır.en_US
dc.description.abstractThe study described in this thesis aimed to investigate the types, limitations, benefits, preparation stages and the theoretical bases of Computer Aided Instruction (CAI) softwares, and to develope a sample application. The difficulties in students understanding of the "free fall" subject, which is a relatively tough subject in physics education, were propesed to be overcome. Altough the free fall subject was chosen in this study, to assure the students learn this subjcet effectively some other related subjects were also introduced to them. In the first stage of the study, a literature search was performed and related concepts and methods were determined. In the second stage, with the guidance of the information attained from the literature a CAI application was performed. The other subjects related to the "free fall" subject were also taken into account and the instruction was supported with animations and interactive tutorials that would facilitate the learning process. To increase the quality of the presentation, advanced 3D programs and video and audio processing softwares were used and the prepared components were combined and coded with a macromedia software, AuthorWare.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBDE
dc.subjectBDÖ
dc.subjectBilgisayarla Öğretim Programı
dc.subjectBilgisayar Destekli Eğitim
dc.subjectTutorial
dc.subjectÖğretimsel Oyun
dc.subjectAlıştırma-Deneme
dc.subjectBilgisayarla Fizik Öğretimi
dc.subjectCAI
dc.subjectCAE
dc.subjectComputer Aided Instruction
dc.subjectComputer Assisted Education
dc.subjectTutorial
dc.subjectTutorial Games
dc.subjectExercise-Trial
dc.subjectComputer Aided Physics Instruction
dc.titlePC ortamında yazarlık dillerinin bilgisayar destekli eğitim alanında uygulanmasıen_US
dc.title.alternativeApplication of computer programming languages in the fields of computer aided educationen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record