Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorGür, Hülya
dc.contributor.authorTunç, Eser
dc.date.accessioned2016-01-19T13:38:00Z
dc.date.available2016-01-19T13:38:00Z
dc.date.issued2006
dc.date.submitted2006en
dc.identifier.citationTunç, Eser. Özel ilköğretim okulları ile devlet okullarının 8. sınıf öğrencilerine olasılık konusundaki bilgi ve becerileri kazandırma düzeylerinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/1505
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalıen_US
dc.description.abstractOlasılık kavramı günlük hayatın yanısıra çeşitli bilim dallarında da önemli bir yere sahip sahiptir. Olasılık konusu uzun yıllar ülkemizin ilköğretim programında hak ettiği yeri alamamıştır. Ancak yenilenen ilköğretim programında, olasılık konusunun önemini vurgulanarak olasılık öğretimine 4. sınıftan itibaren başlanmış ve her sınıf düzeyinde öğretimi esas alınmıştır. Gerek özel ilköğretim okullarında gerekse devlet ilköğretim okullarına alternatif olarak açılan ve velilerin büyük beklentilerle çocuklarını gönderdikleri özel ilköğretim okullarında olasılık konusunun davranışlarının hangi düzeyde kazandırıldığının bilinmesi, okullarda verilen öğretimin karşılaştırılmasına ve olasılık öğretimi için yeni stratejiler geliştirilmesine yardımcı olacaktır. Araştırmanın amacı özel ilköğretim okulunda ve devlet ilköğretim okulunda öğrenim görmekte olan 8. Sınıf öğrencilerinin olasılık başarılarını, olasılığa karşı tutumlarını ve matematiğe karşı tutumlarını incelemektir. Bu amaç doğrultusunda özel ilköğretim okulları ile devlet ilköğretim okullarının 8. Sınıf öğrencilerinden amaçlı örnekleme yöntemiyle seçilen (NToplam=207) öğrenciye kişisel bilgi formu, olasılık başarı testi, olasılığa karşı tutum ölçeği ve matematiği karşı tutum ölçeği uygulanmıştır. Veriler; bağımsız t testi, Mann Whitney U testi, One Way Anova testi ve Kruskal Wallis H testi kullanılarak analiz edilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe concept of probability takes an important place in daily life activities and also in numerous disciplines. However, the subject of probability has not been emphasized as much as it deserves in our country's primary school curriculum. In redesigned primary school curriculum, the subject of probability is underlined and aimed to be taught starting from Grade 4 and made more complicated year by year To know to what extent students in both public schools and private schools which are opened as alternatives to public ones and where parents enroll their students with great expectations acquire the behaviours of the subject of probability will help to compare the education in schools and develop new starategies for the teaching of probability. The purpose of the search is to analyze success in probability, attitude towards probability and attitude towards maths of Grade 8 students studying in private and public schools. For that purpose, selected (Ntotal=207) Grade 8 students in private and public schools with purposive samping method are given personal data form, probability achievement test, and attitude scale towards prability and attitude scale towards maths. Data is analyzed using independent samples t test, Mann Whitney U test, One Way Anova test and Kruskal Wallis H test.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalikesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÖzel Okullaren_US
dc.subjectDevlet Okullarıen_US
dc.subjectİlköğretimen_US
dc.subjectOlasılık Başarısıen_US
dc.subjectPrivate Schoolsen_US
dc.subjectPrimary Educationen_US
dc.subjectSuccess in Probabilityen_US
dc.titleÖzel ilköğretim okulları ile devlet okullarının 8.sınıf öğrencilerine olasılık konusundaki bilgi ve becerileri kazandırma düzeylerinin değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of acquasition levels of grade 8 students in private and public schools about knowledge and skills in the subject of probabilityen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record