Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAşkun, Tülin
dc.contributor.authorKızılkeçili, Özlem
dc.date.accessioned2016-01-19T13:38:01Z
dc.date.available2016-01-19T13:38:01Z
dc.date.issued2007
dc.date.submitted2007en
dc.identifier.citationKızılkeçili, Özlem. Salvia crypthanta montbret and auchr ex bentham ve Salvia pomifera L. türlerinin metanol, etanol ekstrelerinin ve uçucu yağlarının antibakterial, antifungal ve antitüberküloz aktivitelerinin tayini. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/1531
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Eğitimi Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractTürkiye Lamiaceae (Labiatae) familyası ile ilgili çok önemli bir gen merkezidir. Türkiye de 45 cins, 546 tür ve 730 taksa ile temsil edilir. Salvia cinsi Mentheae takımının Nepetoideae alt familyasına aittir. Salvia Türkiye de %50 si endemik olan 89 türe ait 94 takson ile temsil edilir. Salvia cryptantha Kuşadası Aydın, Salvia pomifera Ankara Bilkent mevkinden toplanarak metanol,etanol ve uçucu yağlarının antimikrobiyal antitüberküloz aktivitelerine bakıldı. Aynı zamanda hidrodistilasyonla elde edilen uçucu yağlarında antimikrobiyal ve antitüberküloz aktivitelerine bakıldı. Salvia türleri için karekteristik olan 1,8cineol Salvia cryptantha için %16.7, Salvia pomifera da ise %40 ile en fazla bulunan bileşiktir. Bununla birlikte Salvia crypthanta da %21.4 viridflorol tespit edilmiştir. Her iki bitkinin uçucu yağları metanol ve etonol ekstresine göre daha fazla antifungal aktivite göstermiştir. Özelikle S.cryptanthanın uçucu yağları gram negatif bakteriler olan K.pnemonia ve E.coli üzerinde dikkate değer aktivite göstermiştir. S.pomifera ve S.cryptantha’nın metanol ekstreleri Proteus vulgaris, Klebsiella pnemonia üzerinde aktivte göstermiş ve MIK değerleri 5mg/ml’dir. Salvia pomifera’nın metanol ekstresi antitüberküloz aktivitesi göstermiştir. Aktivite tayini Bactec-MGIT yöntemi kullanılarak yapılmıştır.en_US
dc.description.abstractTurkey is a very important gene source for Lamiaceae (Labiatae) family. Lamiaceae is represented with 45 genus and 546 species in Turkey. The genus Salvia belongs to subfamily Nepetoideae of Mentheae ordo. It is represented with 94 taxa belong to 89 species %50 of which are endemic. Antimicrobial and antituberculosis activities of the volatile oils, methanol and ethanol extracts of Salvia cryptantha from Kusadası/Aydın and Salvia pomifera Bilkent/ Ankara was studied. At the same time, antimicrobial and antituberculosis activities of the essential oils obtained by hydrodistilation was studied.% 1,8 cineol which is typical for Salvia species %16,7 in Salvia cryptantha, Salvia pomifera gave %40 which more than the other compounds Meanwhile Salvia crypthanta gave %21.4 viridflorol The essential oils of both plants were found to have moderate high antifundal activity in comparision with methanol and ethanol extracts. Especially, the volatile oils of Salvia crypthanta show noteworthy activity on gram negative bacteries such as K.pnemonia and E.coli. Methanol extracts of Salvia cryptantha and Salvia pomifera show activity on Proteus vulgaris, Klebsiella pnemonia and their MIK value is 5mg/ml. Methanol extract of Salvia pomifera has shown antituberculosis activity. Activity indication was done by using Bactec-MGIT method.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSalvia Pomifera
dc.subjectSalvia
dc.subjectMycobacterium Tuberculosis
dc.subjectUçucu Yağ
dc.subjectGeleneksel Tıp
dc.subjectLamiceae
dc.subjectVolatile Oil
dc.subjectTraditional Medicine
dc.titleSalvia crypthanta montbret & auchr ex bentham ve Salvia pomifera l. türlerinin metanol, etanol ekstrelerinin ve uçucu yağlarının antibakterial, antifungal ve antitüberküloz aktivitelerinin tayinien_US
dc.title.alternativeDetermining antifungal, antibacterial and antituberculosis activity of methanol, ethanol extracts and volatile oils of Salvia crypthanta montbret and auchr ex bentham ve Salvia pomifera L. speciesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record