Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorBulgurcu, Hüseyin
dc.contributor.advisorOkuyan, Cemal
dc.contributor.authorKuş, Mehmet
dc.date.accessioned2016-01-19T13:38:05Z
dc.date.available2016-01-19T13:38:05Z
dc.date.issued2007
dc.date.submitted2007en
dc.identifier.citationKuş, Mehmet. Şanlıurfa ilindeki yükseköğretim kurumları dersliklerinde iç hava kalitesinin incelenmesi ve modellenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/1580
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractİç hava kalitesi kavramı gittikçe önem kazanmaya başlamıştır. Özellikle okul dersliklerinde öğrencilerin öğrenme performansları ve sağlıkları üzerinde iç hava kalitesinin önemli ve olumlu etkileri vardır. Bu çalışmada, Şanlıurfa ilindeki Yüksek Öğretim Kurumu dersliklerinde iç hava kalitesi ölçümleri yapılmıştır. İç hava kalitesi parametreleri olarak sıcaklık, bağıl nem, karbondioksit ve değişik çaplarda partikül maddeler alınmıştır. Ölçümler farklı yerlerdeki iki yerleşkede iç ve dış ortamlar için eş zamanlı olarak alınmıştır. Ölçüm sonuçları istatistiksel olarak analiz edilmiş ve değişik ülkelerde önerilen standartlarla karşılaştırılmıştır. Kış döneminde merkezi ısıtma sistemi ile ısıtılması sağlanan dersliklerde iç ortam sıcaklığı ve bağıl neminde önemli bir sorun gözükmemesiyle birlikte, yaz döneminde herhangi bir iklimlendirme sistemi kullanılmadığından iç ortam sıcaklıklarının çok yüksek ve bağıl nemin düşük olduğu tespit edilmiştir. Kışın iç ortamdaki karbondioksit miktarının öğrenci sayılarına bağlı olarak arttığı gözlenmiştir. İç ve dış parametreler arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Partiküller madde kaynağının daha çok iç ortam kaynaklı olduğu görülmüştür. Son olarak, ölçüm sonuçlarına göre dersliklerde iç hava kalitesinin arttırılmasına yönelik çeşitli önerilerde bulunulmuştur.en_US
dc.description.abstractThe importance of indoor air quality has been more understood from day to day. It is well known that indoor air quality has positive effects on learning performance and health of students during course in school. In this study, indoor air quality measurements have been carried out in the higher education classrooms. Temperature, relative humidity, carbon dioxide and particle matters in different diameters have been taken as the indoor air quality parameters. The measurements have been done at two different campuses. The measurements have been taken in indoor and outdoor spaces at the same time. The results obtained have been analyzed statistically and compared with the international standards related to indoor air quality. Although the indoor air quality in classrooms was acceptable levels during the winter season because of the central heating system, air quality and comfort conditions in classroom were very poor during the summer season due to the high temperature and lack of any air conditioning system. The results showed that the relative humidity was in the range of acceptable level during winter and but at low level during summer season. It was also observed that the indoor carbondiokside concentration increased with the student numbers during the winter season as expected. In this study, the relationship between indoor and outdoor parameters was also investigated. It was seen that the source of particle matter is based in indoor more than outdoor. Finally, some suggestions have been made by depending on the results obtained in order to increase the indoor air quality in classrooms.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİç Hava Kalitesi
dc.subjectSıcaklık
dc.subjectBağıl Nem
dc.subjectKarbondioksit
dc.subjectPartiküller Madde Miktarı ve Okul
dc.subjectIndoor air Quality
dc.subjectTemperature
dc.subjectRelative Humidity
dc.subjectCarbondiokside
dc.subjectParticle Matter and School
dc.titleŞanlıurfa ilindeki yükseköğretim kurumları dersliklerinde iç hava kalitesinin incelenmesi ve modellenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation and modelling of indoor air quality at the higher education classrooms in Şanliurfaen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record