Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzdemir, Hasan Basri
dc.contributor.authorYılgör, Bahriye Eda
dc.date.accessioned2016-01-19T13:38:09Z
dc.date.available2016-01-19T13:38:09Z
dc.date.issued2007
dc.date.submitted2007en
dc.identifier.citationYılgör, Bahriye Eda. Euclid geometri ve hiperbolik geometrinin matematik eğitimdeki yeri ve önemi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/1624
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu çalışmanın ana amacı, Euclid geometri ile hiperbolik geometrinin temel benzer ve farklı yanlarını ortaya koymaktır. Hiperbolik geometrinin de matematik eğitimi açısından önemli olduğu ve mutlaka üzerinde durulması gerektiği savunulmuştur. Bu açıdan ikinci bölümde; Euclid'in hayatından, Euclid geometrisinden, zaman içinde Euclid dısı geometrilerin oluşumundan ve bu konu ile ilgilenen matematikçilerden bahsedilmiştir. Üçüncü bölümde; hiperbolik geometri ile ilgili temel kavramlar ve gerekli teoremler verilmiştir. Dördüncü bölümde; hiperbolik gösterimler tanıtılmıştır. Besinci bölümde ise hiperbolik geometri ve Euclid geometrisi ile ilgili karşılaştırmalar verilmiştir. Son olarakta altıncı bölümde ise hiperbolik geometrinin ve Euclid geometrisinin eğitimdeki yeri ve önemi üzerinde durulmuştur.en_US
dc.description.abstractThe main aim of this work is to express the main similar and different sides of Euclid geometry and hyperbolic geometry. It has been defensed that hyperbolic geometry is also important in mathematics education and it must certainly be focused on. So, in the first part life of Euclid geometry, the existance of non euclid geometries during the time and mathematicians who worked on this subject have been mentioned. In the third part hyperbolic representations have been introduced. And in the fourth part, comparisons about Euclid geometry and hyperbolic geometry have been mentioned.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHiperbolik Üçgen
dc.subjectHiperbolik Doğru
dc.subjectEuclid Postulatları
dc.subjectHiperbolik Orta
dc.subjectHyperbolic Triangle
dc.subjectHyperbolic Line
dc.subjectEuclid Postulates
dc.subjectHyperbolic Middle
dc.titleEuclid geometri ve hiperbolik geometrinin matematik eğitimindeki yeri ve önemien_US
dc.title.alternativeThe place and importance of Euclid geometry and hyperbolic geometry in educationen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record