Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorSaylan, Şerif
dc.contributor.authorSucar, ihsan
dc.date.accessioned2016-01-19T13:38:13Z
dc.date.available2016-01-19T13:38:13Z
dc.date.issued2008
dc.date.submitted2008en
dc.identifier.citationSucar, İhsan. Betonarme yapılarda yatay yükler etkisi altında dolgu duvarların taşıyıcı sistem davranışına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/1702
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractDolgu duvarın kırılma davranışı, rijitliği, dayanımı ve modellenmesi çalışma kapsamında detaylı olarak incelenmektedir. 2007 Deprem Yönetmeliği'nde yer alan bina performansının doğrusal elastik hesap yöntemleri ile belirlenmesi hakkında bilgiler sunulmaktadır. 4 katlı bir konut binası tasarlanmış ve 1975 Deprem Yönetmeliği'ne (eşdeğer deprem yükü yöntemi ile) göre betonarme olarak boyutlandırılmıştır. Doğrusal Elastik Hesap Yöntemi ile binanın performans değerlendirmesi yapılmıştır. Aynı binanın, dolgu duvarları eşdeğer diyagonal basınç çubuğu olarak modellenerek doğrusal elastik hesap yöntemi ile performans analizi yapılmıştır. Eşdeğer diyagonal basınç çubuklarının özellikleri, dolgu duvar yapımında kullanılan malzemelerin mekanik ve geometrik özelliklerine bağlı olarak belirlenmiştir. Dolgu duvarlı performans analizinde, eşdeğer çubukların performansının değerlendirmesi yapılmayıp, eşdeğer çubukların, kolon ve kiriş elemanların performanslarına etkileri araştırılmıştır. Yapılan kabuller doğrultusunda, binada simetrik yerleştirilen dolgu duvarların bina performansını artırdığı ortaya konmuştur. Analiz ve modellemelerin yapılmasında SAP2000 statik analiz programı kullanılmıştır.en_US
dc.description.abstractInfill wall's strength, stiffness, resistance and modeling are observed very detailed in scope of the study period. The information is issued how the building performance which is consist in Turkish Earthquake Code (2007), is defined by using linear elastic calculation method. 4 storey residence building generated and dimensioned as a reinforced concrete according to the 1975 Earthquake regulation (by using equivalent earthquake load). Performances of this building have been calculated by using linear elastic calculation method. In the same building, performance analysis has been done by using linear elastic calculation method under acceptance of infill walls as equivalent diagonal stress bar. Characteristics of equivalent diagonal stress bars have been identified according to the mechanical and geometrical characteristics of materials which are used for infill walls production. When the analysis of infill walls performance have been done, evaluation of the equivalent bars performance has not been analyzed, just effect of the equivalent bars to the columns and beams performance has been analyzed. According to the acceptance, it shows that symmetric infill walls which are placed in the building raise the performance of the building. SAP2000 static analyzes software has been used for analyzing and modeling.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDolgu Duvarlar
dc.subjectDoğrusal Elastik Hesap Yöntemi
dc.subjectPerformans Analizi
dc.subjectEşdeğer Diyagonal Basınç Çubuğu
dc.subjectInfill Walls
dc.subjectLinear Elastic Procedure
dc.subjectPerformance Analysis
dc.subjectEquivalent Diagonal Stress Bar
dc.titleBetonarme yapılarda, yatay yükler etkisi altında dolgu duvarların taşıyıcı sistem davranışına etkisien_US
dc.title.alternativeInfill walls impact to the structural system behaviours under the horizontal loads for the reinforced concrete structuresen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record