Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorMet, Ömer L.
dc.contributor.authorSeymen, Oya
dc.date.accessioned2016-01-20T07:40:26Z
dc.date.available2016-01-20T07:40:26Z
dc.date.issued1995
dc.date.submitted1995en
dc.identifier.citationSeymen, Oya (Aytemiz). İnsan kaynakları yönetiminde işgören performansının değerlendirilmesi sürecinin konaklama işletmeleri açısından incelenmesi ve bir model önerisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/1828
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractÖNSÖZ İşletme yönetiminde yetkinlikten sözedebilmek için, herşeyden önce, mevcut kaynakların, önceden belirlenen hedefler doğrultusunda faaliyete geçirilmesi ve verimli kullanılabilmesi gerekmektedir. Sözü edilen kaynaklar içerisinde en önemlisi, elbette ki, insan kaynaklarıdır. Dolayısıyla, mevcut insan kaynaklarının işletme açısından taşıdığı önemin bilincinde olan ve onu en iyi şekilde değerlendirebilen işletmelerin, başarıya ulaşma yolunda ilk adımı atmış olacakları açıktır. işgören performansının değerlendirilmesi ise başarılı bir insan kaynakları yönetiminin temel taşlarından birisidir. Özellikle, gerek üretime konu olan hizmetin nitelikleri, gerekse ürünlerini sunduğu müşteri kitlesi ile olan iletişim yoğunluğu açısından "insan" kaynağına birincil derecede önem vermek zorunda olan konaklama işletmelerinde bu süreç daha büyük bir önem kazanmaktadır. Konaklama endüstrisi hızla büyüyüp gelişirken, bu endüstri kapsamında yer alan işletmelerde de çağdaş yönetim yaklaşımlarının bütün ilke ve kurumlarıyla yerleşmesi gereği, giderek daha fazla kendisini hissettirmektedir. Bu anlamda, insan kaynakları işlevinin kapsamına giren diğer bütün alt başlıklar kadar, işgören performansının değerlendirilmesi de başlıbaşına yaşamsal bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Ne yazık ki, çalışmanın bütünü içinde de vurgulanacağı gibi, konaklama işletmelerinin, bu alanda -global düzeyde- etkin uygulamalar gerçekleştirdiği söylenemez. Elde edilen bilgiler, performans değerlendirme sürecinin bilimsel normlarda yani biçimsel, sistemli ve periyodik bir şekilde uygulanması konusunda konaklama işletmelerinin -bazı istisnalar dışında önemli gelişmeler kaydetmemiş olduklarını göstermektedir. Bu nedenle, çalışmanın bütünü içerisinde, öncelikle konaklama işletmelerinin insan kaynakları yönetimine nasıl yaklaşmaları gerektiğinden hareketle, işgören performansının değerlendirilmesi sürecinin anlam ve önemi, aşamaları ve bu süreçten nasıl yararlanılacağı ayrıntılı bir şekilde incelenmeye çalışılmıştır. Yapılan çalışmanın desteklenmesi ve pekiştirilmesi amacıyla da, bir konaklama işletmesi için uygulanabilir bir model önerilmektedir. Bu çalışmanın, bir yüksek lisans tezi kapsamında olduğu gözönünde tutularak, olası bütün eksiklik ve hatalarına karşın, bu alanda çalışmakta olan akademisyenlere, öğrencilere ve işletme yöneticilerine bir nebze olsun işik tutabilmesi beni çok mutlu edecektir. Çalışmanın süresi ve kapsamı itibariyle yalnıza bir model önerisi geliştirilebilmiş olup, zaman içerisinde bu modeli uygulama olanağı bulabildiğim taktirde geliştirdiğim PD sürecine ilişkin hata ve eksiklikleri azaltabileceğimi ve daha yetkin bir çalışmayı gerçekleştirebileceğimi umuyorum. Çalışmanın her aşamasında benden yakın ilgi ve yardımlarını esirgemeyen, Danışman Hocam Yrd. Doç. Dr. Ömer. L. MET'e; görüşlerine sıkça başvurduğum Prof. Dr. Necdet HACIOĞLU'na; çok önemli katkıları için İstanbul Ün.'den Doç. Dr. Cavide UYARGİL'e; Bursa Anatolia Oteli'nin Genel Müdürü İlhan BERİŞ ve Ön Büro Şefi Güngör AKTEPE başta olmak üzere tüm idari kadroya ve tezin yazımi sırasında gösterdikleri özen için Alem Kırtasiye'nin sahibi Halil BAYRAK ve personeline teşekkürü bir borç bilirim. Yüksek lisans çalışmamın bütününde ise, en büyük desteği ve özveriyi, her zer-anki i Srten ve Özer Ege SEYMEN- borçlu oldumu ayrıca belirtmek isterim.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKonaklama İşletmelerien_US
dc.subjectOtelleren_US
dc.subjectPerformans Değerlendirmeen_US
dc.subjectVerimliliken_US
dc.subjectİnsan Kaynakları Yönetimien_US
dc.subjectOccommodation Enterprisesen_US
dc.subjectAccomodations for Travelers and Tourists
dc.subjectHotels
dc.subjectPerformance Evaluation
dc.subjectProductivity
dc.subjectHuman Resources Management
dc.titleİnsan kaynakları yönetiminde "işgören performansının değerlendirilmesi süreci"nin konaklama işletmeleri açısından incelenmesi ve bir model önerisien_US
dc.title.alternativeExamining of the employee performance evaluation process in human resources management in terms of accomadation establishments and example model suggestionen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record