Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAvcıkurt, Cevdet
dc.contributor.authorYıldırım, Gülşah
dc.date.accessioned2016-01-20T07:40:28Z
dc.date.available2016-01-20T07:40:28Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.citationYıldırım, Gülşah. Otel işletmelerinde satış geliştirme faaliyetleri ve karşılaşılan sorunlar (Bodrum yöresinde bir uygulama). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/1859
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, otel işletmelerinin satış geliştirme uygulamalarına ne derece önem verdiklerini tespit etmektir. Çalışma Bodrum yöresindeki otellerde bir anket uygulamasını kapsamaktadır. Neticede, tesislerin büyük bir bölümünde satış geliştirme uygulamalarının yer almadığı ve konunun öneminin yeterince anlaşılmadığı ortaya çıkmıştır. Bu çalışma, üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; genel olarak otel işletmeleri ve otel işletmelerinde pazarlama faaliyetlerinden bahsedilmektedir. îkinci bölümde; Otel işletmelerinde satış geliştirme faaliyetleri ve planlamasından bahsedilmektedir. Ayrıca otel işletmelerindeki satış geliştirme faaliyetleri dışındaki uygulanan diğer satış çabaları unsurlarına da yer verilmiştir. Üçüncü bölüm bir anket çalışmasından oluşmaktadır. Bu anket çalışması Bodrum yöresindeki otel işletmelerinin satış geliştirme faaliyetlerini değerlendirmeyi hedeflemektedir. Bunun sonucunda işletmelerin satış geliştirme faaliyetlerine ne kadar önem verdikleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın sonucu ve öneriler kısmında ise, Bodrum yöresindeki otel işletmelerinin satış geliştirme uygulamaları değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmelerin sonucunda başlıca önerilerde bulunulmaktadır.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is to identify how the hotel establishments give importance to the sales promotion activities. The study includes a survey, which has been carried out in the hotel establishments in Bodrum. In conclusion, it has been found that the majority of the establishments have not had any sales promotion activities and had lack of knowledge. This study consists of three chapters. The first chapter in general, is about hotel managements and marketing activities in hotels. Sales promotion activities and planning are mentioned in the second chapter. Besides, some other efforts to increase sales are also included. The third chapter is a questionaire, the aim of which is to evaluate sales promotion activities in hotels in and around Bodrum. As a result, it has been studied to find out how much importance the hotel managements give to sales promotion activities. In the last chapter called results and suggestions, sales promotion practice in hotels around Bodrum is evaluated. Some solution and suggestions are put at the end of this evaluation.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTurizmen_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.subjectTourismen_US
dc.subjectBusiness Administration
dc.titleOtel işletmelerinde satış geliştirme faaliyetleri ve karşılaşılan sorunlar (Bodrum yöresinde bir uygulama)en_US
dc.title.alternativeSales promotion activities in the hotel establishments and problems (A survey in Bodrum)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record