Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAvcıkurt, Cevdet
dc.contributor.authorÇakır, Ömer
dc.date.accessioned2016-01-20T07:40:29Z
dc.date.available2016-01-20T07:40:29Z
dc.date.issued2002
dc.date.submitted2002en
dc.identifier.citationÇakır, Ömer. Konaklama işletmelerinde satış ve pazarlama hatalarından kaynaklanan gelir kayıplarının tespiti ve önlenmesi (Belek yöresinde bir uygulama). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/1876
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalıen_US
dc.description.abstracthe purpose of this study is to identify the revenue losts resulting from marketing and sales mistakes in the accommodation establishments and make some recommendations to prevent from the revenue losts. The study also includes a survey in Antalya Belek region. The Study consist of four chapters. In the first chapter, the definition, types and characteristics of accomodation eastablishment has been made. Following that, the management and organisation structures of the establishment has been analysed. In the second chapter, revenue centers of the accommodation have been investigated and revenues have been divided into groups. By taking advantage of the sectoral experiences-, methods of revenue have been explained. In the third chapter, mistakes while getting revenues have been taken into consideration and some corrective recommendations have been made. In the fourth chapter, there has been a questionnaire which aimed the dimension of revenue losts in the accommodation establishment. In the conclusion of the study, long-term policies of the accommodation establishment to prevent from revenue losts have been suggested.en_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı konaklama işletmelerinde satış ve pazarlama hatalarından kaynaklanan gelir kayıplarını tespit etmek ve önlenmesi için çözüm önerilerinde bulunmaktır Çalışma Antalya Belek bölgesindeki konaklama tesislerinde yapılan bir alan araştırmasını da kapsamaktadır. Üç bölümden oluşan bu çalışmada; birinci bölümde; konaklama işletmelerinin tanımı.türleri ve özellikleri hakkında genel bilgiler verildikten sonra yönetim ve organizasyon yapıları hakkında açıklamalar yapılmıştır. İkinci bölümde, konaklama işletmelerinin satış ve pazarlama gelirleri incelenmiş ve gelirler gruplara ayrılmıştır. Bu gruplardaki gelirlerin elde ediliş şekilleri uygulamadaki gözlemlerimizden de faydalanılarak detaylı bir şekilde verilmiştir. Üçüncü bölümde ise. gelirler elde edilirken yapılan hatalar ele alınmış ve bu hatalar gelirlerin elde ediliş şekline bağlı kalarak ortaya konmuştur. Tespit edilen bu hataların düzeltilmesi konusunda detaylı bilgileri verilmiştir. Dördüncü bölümde ise konaklama işletmelerindeki gelir kayıplarının tespit edilmesi ve önlenmesine yönelik Antalya Belek bölgesindeki konaklama tesislerinde yapılan bir uygulama çalışması yer almaktadır. Sonuç kısmında ise gelir kayıplarının asgariye indirilmesi için konaklama işletmelerinin uzun vadeli politikalar izleyip bu politikalara göre gelirlerini planlaması ve denetlemesi gerekliliği üzerine öneriler sunulmuşturen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleKonaklama işletmelerinde satış ve pazarlama hatalarından kaynaklanan gelir kayıplarının tespiti ve önlenmesi (Belek yöresinde bir uygulama)en_US
dc.title.alternativeThe Identification and prevention of the revenue losts resulting from marketing and sales mistakes in the accommodation establishments ( a survey in the Belek region)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record