Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorBattal, Nevzat
dc.contributor.authorÖzdemir, Zafer
dc.date.accessioned2016-01-20T07:40:29Z
dc.date.available2016-01-20T07:40:29Z
dc.date.issued2002
dc.date.submitted2002en
dc.identifier.citationÖzdemir, Zafer. Mesleki-teknik eğitimde atölye/laboratuar uygulamalarındaki işbirlikli öğrenme etkinliklerinin değerlendirilmesi (Balıkesir Çok Programlı Astsubay Hazırlama Okulu örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/1878
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.description.abstractThis research was performed to evaluate the efficiency and sufficiency on cooperative learning activities in workshop/laboratory applications, which take place in vocational education. The research was performed in 2001-2002 educational year, second semester at Balıkesir Multi Programmed NCO Preparatory High School electric, electronics, machine, motor, construction and sanitary installation sections in second and third classes with 18 out of 75 technical teachers and 72 out of 684 students. In the research where qualitative and quantitative research methods are used qualitative research results are held to give a deep and detailed meaning to the quantitative data. According to this aim a survey was applied to 12 technical teachers and 48 students; and interview was made with 6 technical teachers and 24 students. The data acquired for the research are summarized in the form of frequency distribution tables, percentages, arithmetic mean, and standard deviation. In order to inquire the results of the questionnaire more meaningfully and deeply, the interview data collected are articulated with a descriptive analysis. The results of the study can be summarized as following: 1. In the workshop/laboratory applications, after the fundamental skills were given to the students, it was stated that using cooperative learning has positive affects on the level of learning and sensitive characteristics of the students' group formed of maximum 4 members. vi 2. For cooperative learning used in workshop/laboratory applications, the activities as preparatory studies made by using the creativity of teachers and students, exhibiting the products of successful groups, the share of the experience held by group members by evaluating themselves, each other and other groups, increase the efficiency of learning. 3. In workshop/laboratory applications; sufficient material, work area, time duration, safety, order, maintenance and repair activities have an importance to provide efficiency and sufficiency in cooperative learning.en_US
dc.description.abstractBu araştırma, mesleki-teknik eğitim atölye/laboratuar uygulamalarındaki işbirlikli öğrenme yönteminin, öğrenmede etkililik ve verimlilik yönlerinden değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır Araştırma, 2001-2002 öğretim yılının ikinci yarıyılında Balıkesir Çok Programlı Astsubay Hazırlama Okulu elektrik, elektronik, makine, motor, sıhhi tesisat ve yapı bölümlerinin 2. ve 3. sınırlarındaki toplam 684 öğrenci ve bu bölümlerde görev yapan 75 teknik öğretmen arasından seçilen; 72 öğrenci, 1 8 teknik öğretmen ile gerçekleştirilmiştir. Nicel ve nitel araştırma deseni kullanılarak yapılan araştırmada; nitel araştırma sonuçları, nicel verilere derinlik, ayrıntı ve anlam kazandırılması amacıyla kullanılmıştır. Bu amaçla, çalışmada yer alan 12 teknik öğretmen ile 48 öğrenciye anket uygulanmış, 6 teknik öğretmen ile 24 öğrenciyle görüşme yapılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler; frekans dağılımı, yüzde, aritmetik ortalama ve standart sapmalar şeklinde özetlenmiştir. Anket sonuçlarının daha anlamlı ve derinlemesine incelenebilmesi amacıyla; elde edilen görüşme verileri, betimsel analiz ile yorumlanmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibi özetlenebilir: 1. Atölye/laboratuar uygulamalarında, öğrencilere temel beceriler kazandırıldıktan sonra; en fazla 4 üyeden oluşan gruplarla, işbirlikli öğrenme yönteminin uygulanması, öğrencilerin öğrenme düzeyini ve duyuşsal özelliklerini olumlu etkilemektedir. 2. Atölye/laboratuar uygulamalarındaki işbirlikli öğrenmede, öğretmenler veya öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanarak bulunan; işbirlikli öğrenmeye hazırlık çalışmalarının yaptırılması, başarılı grupların ürünlerinin sergilenmesi, grup üyelerinin iv kendilerini, birbirlerini ve grupların başka grupları değerlendirmesini yaparak, kazanılan deneyimleri paylaşılmaları gibi etkinlikler, öğrenmenin etkililiğini arttırmaktadır. 3. Atölye/laboratuar uygulamalarında; yeterli malzeme, yeterli alan, yeterli süre koşullarının sağlanması, emniyet, tertip-temizlik, bakım ve onarım etkinlikleri işbirlikli öğrenmede istenilen etkililiğin ve verimliliğin sağlanmasında özel önem göstermektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAskeri Okullar
dc.subjectAtölye
dc.subjectBalıkesir
dc.subjectLaboratuvar Çalışmaları
dc.subjectMesleki Eğitim
dc.subjectTeknik Eğitim
dc.subjectÖğrenme
dc.subjectÖğrenme Yöntemleri
dc.subjectİşbirlikli Öğrenme
dc.subjectMilitary Schools
dc.subjectWorkshop
dc.subjectLaboratory Studies
dc.subjectVocational Education
dc.subjectTechnical Education
dc.subjectLearning
dc.subjectLearning Methods
dc.subjectCooperative Learning
dc.titleMesleki-teknik eğitimde atölye/laboratuar uygulamalarındaki işbirlikli öğrenme etkinliklerinin değerlendirilmesi (Balıkesir Çok Programlı Astsubay Hazırlama Okulu örneği)en_US
dc.title.alternativeEvaluation of cooperative learning activities in workshop/laboratory applications in vocational educationen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record