Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorGülhan, Abdülkerim
dc.contributor.authorŞahin, Gülay
dc.date.accessioned2016-01-20T07:40:37Z
dc.date.available2016-01-20T07:40:37Z
dc.date.issued2008
dc.date.submitted2008en
dc.identifier.citationŞahin, Gülay. Zekî Dîvânı (inceleme-metin-dizin). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/2001
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyat Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, XIX. yüzyıl Divan şairlerinden Zekî’nin divanının transkribe edilmesi, çeşitli yönleriyle tanıtılması ve hayatı hakkında bilgi sahibi olmadığımız bu şairin, divanından yola çıkarak edebî ve fikrî yönünün ortaya konulmasıdır. “Zekî’nin Hayatı, Kişiliği ve Eserleri” ve “Divanın Transkripli Metni” başlıklı iki ana bölümden oluşan bu çalışmaya divan metninde geçen özel isimlerden oluşan bir de dizin eklenmiştir. Birinci bölümde Zekî’nin hayatı ile ilgili bilgi edinmek için başvurulan kaynaklar tanıtılmış, aynı ismi taşıyan diğer şairlerle ilgili bilgiler verilmiş, edebî ve fikrî kişiliği şiirinde geçen çeşitli kavramlardan yola çıkılarak ele alınmış, divanın şekil ve içerik itibariyle özelliklerinden bahsedilmiştir. Şairimiz Zekî hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. Ancak gelecekte başka araştırmacılar tarafından ele alınabileceği ve yeni gün yüzüne çıkmış eserlerde Zekî’yi tanıtan bilgiler bulunabileceği ümidiyle divan okunup incelenmiştir. Divanda adına tarih düşülmüş Keçecizâde İzzet Molla, Nurullah Paşa, Cemaleddin Paşa vb. tarihi şahsiyetlerin XIX. yüzyılda yaşamış olması nedeniyle Zekî’nin de bu yüzyılda yaşamış olduğunu söyleyebiliriz.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to translate Zekî’s Divan, being one of Divan poets in 19 th century, into alphabet of new letter, to explain different characteristics of this very Divan. In addition, the poet’s we have no information on his life the literary and intellectual aspects are manifested by the help of his Divan. The study consists of two main sections with the title of “Zekî’s Life, Personality and Works” and “Divan’s Text with transcription”. Added to these sections is index consisting of special names mentioned in Divan Text. In the first section, the sources which are resorted to get some information regarding to Zekî’s life are introduced, also some information on the poets with the same name with Zekî is given. His literary and intellectual personality is presented by using concepts that Zekî’s poem. His Divan’s form and contend are told via the concepts that Zekî’s poets have. There exists no information on Zekî in the sources the author has researched. But Divan has been read and examined in the hope that the other researchers study and some information on Zekî is discovered. This work, namely Divan, is only work that the author has and is of only one known copy. Since there exist some references on Kececizade Izzet Molla, Nurullah Pasha living in the 19 the century in the Divan, it can be concluded that Zekî lived in the same century too.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectZekî
dc.subjectDivan
dc.subjectDivan Şiiri
dc.subjectDivan Poem
dc.titleZeki divanı (inceleme-metin-dizin)en_US
dc.title.alternativeZekî Dîvânı (examination-text-index)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record