Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorSavaş, Sabri
dc.contributor.authorYalçın, Evren
dc.date.accessioned2016-04-05T10:46:54Z
dc.date.available2016-04-05T10:46:54Z
dc.date.issued1998
dc.date.submitted1998en
dc.identifier.citationYalçın, Enver. Endüstriyel camların üretiminde ısıtma ve soğutma işlemlerinin etüdü. Yayınlanmamış doktora tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/2367
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractLevha camların daha mukavemetli ve güvenli hale getirilmesi için uygulanan temperleme ve tavlama işlemi ele alınmış, sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak bu işlemler sırasında ve sonrasında cam keskindeki sıcaklık dağılımları ve oluşan ısıl gerilmeler belirlenmiştir. Cam malzemeler hakkında kısaca bilgi verildikten sonra soğutma aşamasında kullanılan hava jetleri ve taşınımla ısı transferi olayı açıklanmıştır. Sayısal çözüm yöntemleri kısaca açıklanarak, sonlu elemanlar yöntemi ile karşılaştırılmıştır. Hesaplamalarda çeşitli başlangıç ve sınır şartlarında değişik kalınlıklardaki camlarda sonlu elemanlar yöntemi uygulanarak bilgisayar programı yapılmış, elde edilen sonuçlar yapısal teori ve viskoelastik teori ile elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Çeşitli kalınlıktaki kesitler için elde edilen sıcaklık ve sıcaklığa bağlı olarak oluşan gerilmeler grafikler halinde gösterilmiştir. Problem çözümünde etkili olan kesit 11 kalınlığı, ısı iletim ve ısı taşınım katsayıları, soğutma süresi gibi parametrelerin birbirleri ile olan ilişkileri grafikler halinde gösterilmiştir. Sonuçta, çalışmada elde edilen değerler yorumlanarak sonraki çalışmalar için önerilerde bulunulmuştur.en_US
dc.description.abstractIn this study, tempering and annealing processes which are applied in order to strengthen plate glasses have been mentioned and heat distributions and thermal stresses in glass section, during these processes and following stages, have been determined by applying finite element method. Following a brief information on glass materials, air jets which are used during cooling phase and convection heat transfer phenomenon have been explained. Numerical solution methods have been briefly mentioned and have been compared with finite element method. A computer program has been developed by applying finite element method on glasses with different thickness and which have various boundary conditions. The results have been compared with those of structural theory and viscoelastic theory. Temperatures obtained from sections with various thickness, and stresses depending on temperature have been illustrated in graphs. The relation of parameters IV like section thickness which is an effective parameter in solution of problem, heat conduction and heat convection coefficients, cooling duration have been shown in graphs as well. As a result, the values obtained in this study have been interpreted and some proposals have been presented for further studies.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSonlu elemanlar yöntemien_US
dc.subjectSoğutmaen_US
dc.subjectFinite elements methoden_US
dc.subjectCoolingen_US
dc.subjectSonlu elemanlar yöntemien_US
dc.subjectSoğutmaen_US
dc.titleEndüstriyel camların üretiminde ısıtma ve soğutma işlemlerinin etüdüen_US
dc.title.alternativeInvestigation of heating and cooling processes in production of industrial glassesen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record