Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKüçüközer, Hüseyin
dc.contributor.authorMadanoğlu, Nejdet
dc.date.accessioned2016-05-16T06:44:35Z
dc.date.available2016-05-16T06:44:35Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015en
dc.identifier.citationMadanoğlu, Nejdet. 9. sınıf öğrencilerinin iş ve enerji konusundaki kavramsal anlamalarının incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015.en_US
dc.identifier.other395591(YÖK)en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/2617
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Ana Bilim Dalı
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı 9. Sınıf öğretim programında yer alan iş ve enerji konusuna dair öğrencilerin sahip oldukları kavram yanılgılarının belirlenmesi ve öğrencilerin iş ve enerji konusundaki kavramsal gelişimlerinin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda 20 sorudan oluşan bir kavramsal anlama testi geliştirilmiştir. Geliştirilen bu test Balıkesir il merkezinde bulunan iki farklı okulun 9. Sınıfında öğrenim görmekte olan 171 öğrenciye ön test ve son test olarak uygulanmıştır. Öğretim öncesi ve sonrasında uygulanan kavramsal anlama testlerinin değerlendirilmesi sonucu öğrencilerin konu ile ilgili sahip oldukları kavram yanılgıları belirlenmiş, ön test ve son testlerin karşılaştırılması yoluyla öğrencilerin kavramsal gelişimleri incelenmiştir. Araştırmada elde edilen verilerin analizi nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Öğretim öncesinde öğrencilerin literatürde belirlenmiş birçok kavram yanılgısına benzer şekilde kavram yanılgılarına sahip oldukları tespit edilmiştir. Öğretim öncesi ve sonrasında uygulanan kavramsal anlama testlerinin karşılaştırılması, iş ve enerjiye dair bazı kavramlarda gelişme olduğunu gösterirken bazılarında ise tam olarak bir gelişme olmadığı görülmektedir.en_US
dc.description.abstractThis study aims to determine 9th grade students' misconceptions about work-energy and to examine their conceptual understandings' improvement. For this purpose, a conceptual understanding test consisting of 20 questions was developed. This test was applied as pre-test and post-test to 171 9th grade students who are studying in two different schools located in Balıkesir. Students' misconceptions about work and energy have been determined and their conceptual developments have been examined with the evaluation of the conceptual understanding test which was applied before and after teaching. The data of study was analyzed by the method of content analysis from qualitative research methods. Based on the examination of the pre-test, it has been identified that students have many misconceptions which are mentioned in the literature. Comparison of the results of conceptual understanding tests before and after teaching shows that there are improvements in some of the concepts of work and energy but it also shows that there is not a complete improvement in some of them.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFizik Öğretimi
dc.subjectİş ve Enerji
dc.subject9. Sınıf Öğrencileri
dc.subjectPhysics Education
dc.subjectWork and Energy
dc.subject9th Grade Students
dc.title9. sınıf öğrencilerinin iş ve enerji konusundaki kavramsal anlamalarının incelenmesien_US
dc.title.alternativeExamination of the 9th grade students' conceptual understanding about work and energyen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record