Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAydın, Ahmet
dc.contributor.authorDemir, Sevda Kara
dc.date.accessioned2016-08-26T06:59:33Z
dc.date.available2016-08-26T06:59:33Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015en
dc.identifier.citationDemir, Sevda Kara. Küreselleşme sürecinde Türkiye'nin ekonomik entegrasyonlara katılımı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/2894
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractDört yüz yıllık bir geçmişe sahip olan küreselleşme, 1980 yılından itibaren yaşanan siyasal, sosyal ve teknolojik gelişmeler ile tüm ülkelerin sıkça karşılaştığı bir kavrama dönüşmüştür. Ülkeler, genellikle ekonomik entegrasyonlar aracılığıyla dahil oldukları küreselleşme sürecinden olumlu ve olumsuz yönde etkilenmektedirler. Türkiye, ekonomik entegrasyonlara katılım sürecinde Karadeniz Ekonomik İşbirliği'nde olduğu gibi aynı bölgede olunan ülkelerle, MİKTA girişimde olduğu gibi coğrafi olarak birbirinden uzak ülkelerle ekonomik entegrasyon girişimlerinde bulunmuştur. Türkiye'nin ekonomik entegrasyonlara katılımının değerlendirilmesinin yapıldığı bu çalışmada, Türkiye'nin öncülük ettiği ekonomik entegrasyonlar detaylı olarak incelenmiştir. Bu süreçten olumlu yönde etkilenen Türkiye, 2010 ve sonrasında çok yönlü ve çok kutuplu bir dış politika izlemiştir. Dünya ekonomisine yön veren birçok ekonomik entegrasyona eş zamanlı olarak üyelik talebinde bulunan Türkiye, katıldığı ekonomik entegrasyonlara üye ülkelerle ekonomik ilişkilerini geliştirmiş ve dış ticaretini arttırmıştır. 2005-2012 arasında, İslami İşbirliği Teşkilatı ile yapılan ihracatın iki katından fazla artması ve Şangay İşbirliği Örgütü ile artan dış ticareti, bu sürecin olumlu sonuçları arasındadır. Ayrıca Türkiye, bu süreçte etkinliğini arttırmak için kendi ekonomik gelişmişlik düzeyindeki ülkelerle ekonomik entegrasyon girişimlerinde bulunmuştur. Bu ekonomik entegrasyonların sağlayacağı faydalar, ne kadar başarılı olduğuyla ilgilidir.en_US
dc.description.abstractGlobalization, which has a history of four hundred years, that took place from 1980 onwards the political, social and technological developments of all countries has become a common concept. The process of globalization, through economic integration that are included from countries generally affected in positive and negative ways. Turkey in the accession process of economic integration in the Black Sea Economic Cooperation with the countries of the organisation in the same area as the quantity with countries geographically distant from each other as there is no attempt in economic integration initiatives were found. In this study, where the evaluation of Turkey's economic integration is performed, Turkey pioneered in economic integration are discussed in detail. This process positively affected Turkey in 2010 and beyond as versatile and multi-polar foreign policy has followed. Membership of Turkey participated in numerous simultaneously shaping the world economy economic integration has developed economic relations with the member countries of economic integrations in demand and foreign trade increased. between 2005-2012, the organization of Islamic Cooperation, the Shanghai Cooperation Organization with more than twice the increase of exports and the growing trade among the positive outcomes of this process. In addition, Turkey in this process to improve the efficiency in the level of economic integration with countries in their economic development initiatives were found. The benefits of this economic integration, is related to how successful it is.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKüreselleşmeen_US
dc.subjectEkonomik Entegrasyonlaren_US
dc.subjectSerbest Ticaret Anlaşmalarıen_US
dc.subjectGlobalizationen_US
dc.subjectEconomic Integrationen_US
dc.subjectFree Trade Agreementen_US
dc.titleKüreselleşme sürecinde Türkiye'nin ekonomik entegrasyonlara katılımıen_US
dc.title.alternativeTurkey's economic integration in the globalization processen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record