Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorDeğirmenci, Fatma Nurhayat
dc.contributor.advisor2017
dc.contributor.authorAğan, Ayşegül
dc.date.accessioned2017-03-15T07:05:23Z
dc.date.available2017-03-15T07:05:23Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationAğan, Ayşegül. Balıkesir kent dokusundaki tarihi yapılarda malzeme bozulmaları üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/3083
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractGeçmişte yaratılan mimari ve bu mimari ile oluşan kent dokusu, döneminin yaşam tarzını belgeler niteliktedir. Bu nedenle geçmişe ışık tutan tarihi yapıların genel karakterinin korunması gerekmektedir. Kentleşmenin hızlanması sonucu oluşan değişim ve gelişimden, özellikle tarihi kent dokusu ve dokunun parçaları olan yapılar oldukça etkilenmektedir. Kentleşme sürecinde yapılarda oluşan bozulmalar, Balıkesir kenti için de geçerli olmuştur. Balıkesir’deki sivil mimarlık örnekleri olan konutlar ve anıtsal yapılar tarihi kent dokusunu oluşturmaktadır. Çalışma, Balıkesir kenti içerisindeki sınırlanan bölgeye ait analitik çalışmalar kapsamında, korunması gerekli yapıların tespiti ve bu yapılarda malzeme bozulmalarının incelenerek, bozulmalara gerekli olan koruma yöntemlerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Birinci bölümde, çalışmanın amacı, kapsamı ve yöntemi belirtilmiştir. İkinci ve üçüncü bölümlerde, tarihi yapı ve yapı malzemelerinin tanımlanması, yapılarda ve malzemelerde meydana gelen bozulmalar belirtilmiştir. Dördüncü bölümde, Balıkesir’in konumu, iklimi, topoğrafyası, tarihsel ve mekânsal gelişimi hakkında bilgilere yer verilmiştir. Beşinci ve altıncı bölümlerde, çalışma alanı sınırları dahilinde analizler yapılarak, tescilli ve tarihi dokuyla uyumlu yapılarda malzeme bazında bozulmalar tespit edilerek örneklendirilmiştir. Yedinci bölümde ise, tarihi yapılarda bozulmalara karşı alınması gerekli önlemler çerçevesinde Balıkesir kent dokusunun iyileştirilmesine dair destekleyici öneriler sunulmuştur.en_US
dc.description.abstractThe architecture created in the past and the urban fabric formed by this architecture reflect the lifestyle of the period. Therefore the general characteristics of historical structures that enlighten the past should be protected. Especially the historical urban fabric and its structures are affected from the acceleration of urbanization and the resulting changes and developments. The deterioration that occurred in the structres during the urbanization process has been valid for Balikesir city. The houses and monumental buildings which are the examples of civil architecture in Balikesir constitute the historical urban fabric. The aim of this study is to determine the necessary conservation methods by determining the necessary protection methods for deterioration and analyzing the deterioration of materials in these buildings within the scope of analytical studies belonging to the restricted area in Balikesir city. In chapter one; the purpose, the scope and the method of the study were described. In chapters two and three; historical structures, materials and deterioration of materials in these structures were defined. In chapter four; some information about the location, climate, topograhy and historical and spatial development of Balikesir were given. In chapters five and six;deterioration in the identified and registered structures which are in harmony with the historical background was determined and exemplified on the basis of material by making analysis in the field of study. In chapter seven; supportive suggestions for the improvement of Balikesir city were presented in the framework of measures to be taken against deterioration in historical buildings.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBalıkesir
dc.subjectKent Dokusu
dc.subjectTarihi Yapı
dc.subjectMalzeme
dc.subjectBozulma
dc.subjectUrban Fabric
dc.subjectHistoric Building
dc.subjectMaterial
dc.subjectDeterioration
dc.titleBalıkesir kent dokusundaki tarihi yapılarda malzeme bozulmaları üzerine bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeA research on material on material deterioration in historical structures in Balıkesir urban fabricen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record