Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKahraman, Bahattin
dc.contributor.authorTekin, Esra
dc.date.accessioned2017-11-13T07:53:14Z
dc.date.available2017-11-13T07:53:14Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017en
dc.identifier.citationTekin, Esra. Süleyman Bulut'un çocuk kitaplarının çocuk edebiyatının temel ilkeleri açısından incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/3228
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractSon yıllarda çocuk edebiyatına yönelik çalışmalarda ve çocuklara uygun yazılan kitap sayısında artış olduğu gözlenmektedir. Çocuk edebiyatı kapsamında eserler veren yazarlardan biri de Süleyman Bulut’tur. Bu araştırmada ağırlıklı olarak çocuklara yönelik eserler veren Bulut’un çocuk kitapları, çocuk edebiyatının temel ilkeleri açısından incelenmiştir. Bu temel ilkeler tasarım ve içerik özellikleri şeklinde iki başlığa ayrılmaktadır. Kitaplar tasarım özellikleri bakımından boyut, kâğıt, kapak-cilt, sayfa düzeni, harfler ve resimler; içerik özellikleri bakımından ise konu, karakterler, dil ve anlatım, iletiler ve çevre başlıkları altında incelenmiştir. Eserlerin çocuk edebiyatı içerisindeki yeri ortaya konmaya çalışılmıştır. Araştırmanın amacı, Süleyman Bulut’un çocuk kitaplarının çocuk edebiyatına yönelik eserlerde bulunması gereken tasarım ve içerik özelliklerine uygunluğunu ortaya koymaktır. Araştırmada nitel veri toplama yöntemlerinden doküman incelemesi yapılmıştır. Araştırma yazarın Şubat 2017 tarihine kadar yayımlanmış 37 çocuk kitabını kapsamaktadır. Çalışmada çocuklara yönelik eserlerde bulunması gereken temel ilkelere yer verilerek yapılan değerlendirmeler temellendirilmiştir. Bu doğrultuda incelenen eserlerin çocuklara edebî zevk verecek, okuma alışkanlığı kazandırabilecek nitelikler taşıdığı, ders kitaplarında metin olarak okutulabileceği sonucuna ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractIn recent years, it has been observed that there is an increase in the number of books written for children and for children's literature. One of the authors who gave works within the scope of children's literature is Süleyman Bulut. In this research, mostly works for children, Bulut's children's books, were examined in terms of basic principles of children's literature. These basic principles are divided in two headlines as design and content features. Books, in terms of design features include size, paper, cover-skin, page layout, letters and pictures; in terms of content properties, subject, characters, language and narration, messages and environment was examined under the titles. The place of the works in children's literature has been tried to be revealed. Purpose of the research is to reveal Süleyman Bulut children's books conform to the design and content characteristics that should be found in works for children's literature. In the research, document review which is one of qualitative data collection methods was done. The research covers 37 children's books written by the author, published until February 2017. In this study assessments made by employing the basic principles that must be found in children's works, was substantiate. In this respect, it result has been reached that the works studied have qualities that can give children literary pleasure, reading habits and can be read as texts in textbooks.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSüleyman Buluten_US
dc.subjectÇocuk Edebiyatıen_US
dc.subjectKonuen_US
dc.subjectKarakteren_US
dc.subjectDilen_US
dc.subjectİleti
dc.subjectÇevre
dc.subjectChildren's Literature
dc.subjectSubject
dc.subjectCharacter
dc.subjectLanguage
dc.subjectMessage
dc.subjectEnvironment
dc.titleSüleyman Bulut'un çocuk kitaplarının çocuk edebiyatının temel ilkeleri açısından incelenmesien_US
dc.title.alternativeThe study of Suleyman Bulut's childresn's books in terms of basic principles of children's literatureen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record