Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorSubaşat, Hülya Kara
dc.contributor.authorGüngör, Elif
dc.date.accessioned2016-01-14T07:41:48Z
dc.date.available2016-01-14T07:41:48Z
dc.date.issued2011
dc.date.submitted2011en
dc.identifier.citationGüngör, Elif. Geçiş metali komplekslerinde manyetoyapısal ilişki. Yayınlanmamış doktora tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/323
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu doktora tez çalışmasında tek çekirdekli mangan (EG1), iki çekirdekli bakır (EG2) ve dört çekirdekli bakır ve nikel (EG3, EG4 ve EG5 EG6) metal kompleksleri Schiff baz ligandları ile sentezlenmiştir. Komplekslerin kristal yapıları tek kristal X-ışını kırınım yöntemi ile manyetik özellikleri ise SQUID yöntemi ile belirlenmiştir. Komplekslerdeki manyetik değiş-tokuş sabitini belirlemek için, sıcaklığa bağlı manyetik alınganlık ölçümleri yapılmıştır. Deneysel manyetik alınganlık değerleri ile teorik manyetik alınganlık değerleri en küçük kareler yöntemi kullanılarak karşılaştırılmış ve komplekslere ait manyetik parametreler belirlenmiştir. Sentezlenen komplekslerin ve literatürdeki benzer bileşiklerin yapısal ve manyetik verileri karşılaştırılmış ve manyeto-yapısal ilişkileri incelenmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this PhD thesis, mononuclear manganese (EG1), dinuclear copper (EG2) and tetranuclear copper and nickel (EG3, EG4 and EG5, EG6) metal complexes have been synthesized with Schiff base ligands. The crystal structures and magnetic properties of these complexes are determined by the single X-ray diffraction method and the SQUID method, respectively. The variable temperature magnetic susceptibilities measurements of complexes were made to determine the magnetic exchange constant. The experimental magnetic susceptibilities have been fitted to the theoretical magnetic susceptibilities equations using method of least-squares and magnetic parameters have been determined. The structural and magnetic data of synthesized complexes, and a series of related compounds reported in literature have been compared and magneto-structural correlations have been investigated.en_US
dc.description.sponsorshipBu doktora tez çalışması Balıkesir Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 2010/33 nolu Araştırma Projesi tarafından desteklenmiştir.
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTek Çekirdekli Mn(III) Komplekslerien_US
dc.subjectİki Çekirdekli Cu(II) Komplekslerien_US
dc.subjectDört Çekirdekli Cu(II) Komplekslerien_US
dc.subjectDört Çekirdekli Ni(II) Komplekslerien_US
dc.subjectFerromanyetik Süper Değiş–Tokuş Etkileşmesien_US
dc.subjectAntiferromanyetik Değiş–Tokuş Etkileşmesien_US
dc.subjectManyeto–Yapısal İlişkien_US
dc.subjectMononuclear Mn(III) Complexesen_US
dc.subjectDinuclear Cu(II) Complexesen_US
dc.subjectTetranuclear Cu(II) Complexesen_US
dc.subjectTetranuclear Ni(II) Complexesen_US
dc.subjectFerromagnetic Exchange Interactionen_US
dc.subjectAntiferromagnetic Exchange Interactionen_US
dc.subjectMagneto–Structural Correlationen_US
dc.titleGeçiş metali komplekslerinde manyeto-yapısal ilişkien_US
dc.title.alternativeMagneto structural correlations in transition metal complexesen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record