Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorGirgin, Göksel Kemal
dc.contributor.authorSever, Pelin
dc.date.accessioned2019-02-11T11:56:47Z
dc.date.available2019-02-11T11:56:47Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018
dc.identifier.citationSever, Pelin. Turistlerin restoran deneyimleri ile destinasyonu tekrar ziyaret etme niyeti arasındaki ilişkinin belirlenmesi: İstanbul örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 2018.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/3462
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı
dc.description.abstractGünümüzde artan tüketim bilinci ile her sektörde olduğu gibi turizm sektöründe de yoğun rekabet ortamı oluşmuştur. Turizm sektörünün en önemli parçası olan destinasyonlar bu rekabette ayakta kalabilmek için farklılaşma, daha iyi hizmet ve memnuniyet sağlamaya yönelmektedirler. Müşteri memnuniyetinin sağlanması ise özellikle destinasyonlardaki işletmeler sayesinde mümkün olmaktadır. Bu işletmeler arasında ilk sırada gelen restoranlar müşteri memnuniyetini sağlamada çok önemli yer tutmaktadır. Tüketicilerin, yedikleri yemek kalitesi, fiyatı, yedikleri yerin ortamı, yemek yedikleri kişiye kadar memnuniyet etkilenecek ve memnuniyet derecelerini göz önüne alarak tatillerini değerlendireceklerdir. Bunun sonucunda memnun kalan tüketici, destinasyonu ve işletmeyi tekrar ziyaret ederek destinasyon ve işletmenin devamlılığına çok büyük katkı sağlayacaktır. Bu konular çerçevesinde, restoran deneyimi ve tekrar ziyaret etme niyeti arasındaki ilişkiyi ele alabilmek amacıyla bu çalışma hazırlanmıştır. Yazılan bu çalışmanın amacı, restoran deneyimi ile bir destinasyonu tekrar ziyaret etme niyeti arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Çalışma 5 bölümden oluşturulmuştur. Birinci bölümde araştırmanın problemi, araştırmanın amacı ve önemi, araştırmanın varsayımları, sınırlılıkları ve tanımları giriş başlığı altında incelenmektedir. Çalışmanın ikinci bölümü ilgili literatür taramasından oluşmaktadır. Üçüncü bölüm araştırmanın yöntemi ile ilgili bilgileri, dördüncü bölüm ise araştırmanın bulgularını içermektedir. Son olarak beşinci bölümde araştırmanın sonuçları ve bu sonuçlara göre geliştirilen öneriler yer almaktadır.en_US
dc.description.abstractWith the increasing consumption awareness nowadays, just like it is in every sector, an intense competition environment has been established also in the tourism sector. Destinations which are the most important part of the tourism sector are leading towards differentiation and giving better service and satisfaction in order to survive in this competition. And providing this satisfaction is possible especially by the facilities in these destinations. Restaurants which come first in these facilities have a very important place in maintaining customer satisfaction. The satisfaction of consumers will be affected from the quality of the food they eat, price, the environment that they eat inside and the person they eat with and they will make use of their holidays. As a result, the customer who is satisfied from these will visit the destination and the facility again and this will provide a very big contribution to the sustainability of the destination and the facility. Within these subjects, this study has been made to take at hand the relationship between the restaurant experience and the intention to visit a destination again. The aim of this study is to determine the relation between the restaurant experience and the intention to visit the destination again. This study consists of 5 parts. In the first part, the problem, aim, assumptions, limitations and definitions of the study are examined under the title of introduction. The second part of the study consists of the related literature search. The third part involves information related to the method of research and the fourth part includes the findings of the study. Finally, in the fifth part, the results of the research and the recommendations developed according to these results are given.en_US
dc.description.sponsorshipBu çalışma Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırmalar Projeleri Birimi tarafından BAP 2017/012 kodlu proje ile desteklenmiştir.
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDestinasyon
dc.subjectTekrar Ziyaret
dc.subjectRestoran Sınıflandırması
dc.subjectRestoran Deneyimi
dc.subjectDestination
dc.subjectRevisit Intentions
dc.subjectRestaurant Classification
dc.subjectRestaurant Experience
dc.titleTuristlerin restoran deneyimleri ile destinasyonu tekrar ziyaret etme niyeti arasındaki ilişkinin belirlenmesi: İstanbul örneğien_US
dc.title.alternativeDetermining the relationship between tourists' restaurant experiences and the intention to re-visiting the destination: Istanbul example
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record