Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAkçakoyun, Fahri
dc.contributor.authorTekeli, Ömer
dc.date.accessioned2019-04-09T10:39:24Z
dc.date.available2019-04-09T10:39:24Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018
dc.identifier.citationTekeli, Ömer. Elit düzey kadın ve erkek voleybolcular ile basketbolcuların iletişim becerilerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2018.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/3517
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı;Sultanlar Ligi, Efeler Ligi ve 1.lig kadın erkek voleybol takımlarındaki sporcular ile 1.lig ve 2.lig kadın erkek basketbol takımlarındaki elit sporcuların iletişim becerisi algı düzeylerinde farklılık olup olmadığını incelemek ve değerlendirmektir. Araştırmanın çalışma evrenini, Türkiye’de bulunan resmi liglerde mücadele eden takımlardaki elit sporculariçermektedir.166 elit sporcu, örneklem grubunu oluşturmuştur. Araştırmada ‘İletişim Becerilerini Değerlendirme Ölçeği’ ve ‘Bireysel Bilgi Formu’ kullanılmıştır. Toplanan verilerin çözümlenmesi ve değerlendirilmesinde SPSS 22.0 paket programı kullanılmıştır. Ölçekten alınan puanlara ait frekans, aritmetik ortalama ve yüzde dağılımları hesaplanmış, ortalama puanlar arasındaki farkların anlamlılığı test edilirken, bağımsız gruplar t-testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) yapılmıştır. Araştırmada hata payı .05 olarak alınmıştır. Araştırma sonucunda, çalışmaya dahil olan sporcuların yaş, cinsiyet, aktif spor yılı, elit spor yılı, medeni durum ve branş değişkenleri açısından iletişim becerisi düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık ortaya çıkmamıştır. Eğitim durumu ve aylık gelir durumu değişkenleri bakımından ise istatistiksel olarak anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır.en_US
dc.description.abstractThe aim of this research is to examine and evaluate whether there is any difference in the communication perception level of the elite athletes in 1st League and 2nd Division women's men's basketball teams in the Sultans League, Efeler League and 1st Division women's men's volleyball teams. The population of the study includes elite athletes in team struggling in the official league in Turkey. 166 elite athletes formed the sample group. The Communication Skills Assessment Scale and the Individual Information Form were used in the study. The SPSS 22.0 package program was used in the analysis and evaluation of the collected data. Frequency, arithmetic mean and percent distributions of the scores were calculated and independent groups t-test and one-way ANOVA were performed while testing the meaning of differences between the scores. The error margin in the survey was taken as .05. As a result of the research, there was no statistically significant difference in marital status and branch variables of the athletes involved in the study. A statistically significant difference was found in terms of educational status and monthly income status variables.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectElit Sporcu
dc.subjectİletişim
dc.subjectİletişim Becerileri
dc.subjectElite Athlete
dc.subjectCommunication
dc.subjectCommunication Skills
dc.titleElit düzey kadın ve erkek voleybolcular ile basketbolcuların iletişim becerilerinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeThe research of communi̇cati̇on ski̇lls of eli̇te volleyball and basketball players
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record