Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorGüven, Ali
dc.contributor.authorAçıl, Levent
dc.date.accessioned2016-01-14T07:41:51Z
dc.date.available2016-01-14T07:41:51Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013en
dc.identifier.citationAçıl, Levent. Fourier operatörlerinin Morrey uzaylarında yaklaşım özellikleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/381
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu çalışma trigonometrik Fourier serilerinin Cesàro, Zygmund, Nörlund ve Riesz ortalamalarının Morrey uzaylarındaki bazı yaklaşım özelliklerinden oluşmaktadır. Bu tez birinci bölüm giriş olmak üzere dört ana bölümden oluşmaktadır İkinci bölümde, trigonometrik yaklaşımın temel taşı olan Fourier serilerinin tanımı verilmiştir. Bu bölümün ikinci kısmı ise, Cesàro, Zygmund Nörlund ve Riesz ortalamalarının tanımı ile ana teoremlerde kullanılacak bazı tanımlardan oluşmaktadır.Üçüncü bölümde, bu çalışmada kullanılan fonksiyon uzaylarının tanımı ve temel özellikleri verilmiştir. Dördüncü bölümde ise, elde edilen sonuçlar, bu sonuçların ispatları ve bu ispatlarda kullanılan bazı lemmalar verilmiştir.en_US
dc.description.abstractThis study consists of some approximation properties of Cesàro, Zygmund, Nörlund and Riesz means of trigonometric Fourier series in Morrey spaces.This study consists of four main chapters including the introduction part as the first chapter. In the second chapter, the definition of Fourier series, which is the crucial point of trigonometric approximation is given.The second part of this chapter consists of the definitions of Cesàro, Zygmund, Nörlund and Riesz means with some definitions that are going to be used in the main theorems.In the third chapter, the definition of the main properties of function spaces used in this study are given.In the fourth chapter, the results which were obtained, the proofs of these results and some lemmas that are used in these proofs are given.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMorrey Uzayıen_US
dc.subjectLipschitz Sınıfıen_US
dc.subjectFourier Serisien_US
dc.subjectCesàro Ortalamasıen_US
dc.subjectZygmund Ortalamasıen_US
dc.subjectNörlund Ortalamasıen_US
dc.subjectRiesz Ortalamasıen_US
dc.subjectMorrey Space
dc.subjectLipschitz Class
dc.subjectFourier Series
dc.subjectCesàro Mean
dc.subjectZygmund Mean
dc.subjectNörlund Mean
dc.subjectRiesz Mean
dc.titleFourier operatörlerinin morrey uzaylarında yaklaşım özelliklerien_US
dc.title.alternativeApproximation properties of Fourier operators in Morrey spacesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record