Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTuna, Şahin Çağlar
dc.contributor.authorKarakan, Eyyüb
dc.contributor.authorAltun, Selim
dc.date.accessioned2019-05-16T19:33:00Z
dc.date.available2019-05-16T19:33:00Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1300-3453
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/4185
dc.descriptionKarakan, Eyyüb (Balikesir Author)en_US
dc.description.abstractDonatılı zeminlerin mekanik özelliklerinin belirlenmesi uygulamada sıkça kullanılmaya başladıklarından dolayı önem arz etmektedir. Bu çalışmada geotekstil donatılı nehir kumunun gerilme-deformasyon ve kabarma özelliklerinin belirlenebilmesi amacıyla laboratuvar üç eksenli deneyleri ve direkt kesme kutusu deneyleri gerçekleştirilmiştir. Kompozit malzemenin mekanik özellikleri geotekstil tipi ve çevresel basınç değişimleriyle incelenmiştir. Direkt kesme kutusu deneyleri ile geotekstil donatılı numunenin arayüzey özellikleri belirlenmiştir. Sonuçlar, geotekstil donatının pik dayanımı arttırdığını ve özellikle yüksek çevresel basınçlar altında kabarmayı azalttığını göstermiştir.en_US
dc.description.abstractIt is important to determine the mechanical properties of reinforced soils, since they are extensively used in practice. In this study, laboratory triaxial tests and direct shear tests were carried out in order to determine the stress-strain and dilation characteristics of geotextile-reinforced river sand. The mechanical behaviour of the composite material was investigated through varying the type of geotextile and confining pressure. Interface properties of geotextile-reinforced samples were evaluated with the direct shear tests. The results demonstrated that geotextile inclusion increases the peak strength, and reduces dilation especially at higher confining pressures.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİnşaat Mühendisliğien_US
dc.subjectÜç Eksenli Basınç Deneyien_US
dc.subjectDirekt Kesme Kutusu Deneyien_US
dc.subjectGeotekstilen_US
dc.subjectKumen_US
dc.subjectDonatılı Zeminen_US
dc.subjectTriaxial Testen_US
dc.subjectDirect Shear Testen_US
dc.subjectGeotextileen_US
dc.titleGeotekstil donatılı kum zeminlerin mekanik davranışlarının irdelenmesien_US
dc.title.alternativeEvaluating the mechanical behaviour of geotextile reinforced sanden_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTeknik Dergien_US
dc.contributor.departmentMühendislik-Mimarlık Fakültesien_US
dc.identifier.volume26en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage7015en_US
dc.identifier.endpage7022en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record