Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorErçakar, Mehmet Emin
dc.contributor.authorYılgör, Metehan
dc.date.accessioned2019-05-16T19:38:20Z
dc.date.available2019-05-16T19:38:20Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn1307-7112
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/4833
dc.descriptionErçakar, Mehmet Emin (Balikesir Author)en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, gelişmekte olan ülkeler arasından seçilmiş 19 ülke ve bu ülkelerin 1980-2005 dönemine ait doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve gayrisafi yurtiçi hâsıla verilerinin uzun dönem ilişkisi incelenmiştir. Panel birim kök testlerinin yapıldığı çalışmada, ülkelerin doğrudan yabancı yatırım akımlarının ve gayrisafi yurtiçi hâsılalarının birim köke sahip olmadığı yani durağan olduğu görülmüştür. Panel koentegrasyon testleri sonucunda ise azgelişmiş ülkelerde doğrudan yabancı sermaye ve gayri safi hâsıla arasında uzun dönemde birlikte ilişki olduğu saptanmıştır.en_US
dc.description.abstractThis article examines whether the foreign direct investments contribute positively to the development of the economies of those 19 countries chosen among developing ones over the period of 1980-2005, considering their gross domestic products and a statistical analysis of the relationships between the incoming foreign direct investment and their economic growth. In this study where panel data analysis and unit root tests are applied, it is fixed that FDI flows where they take place affect on the GDPs of the countries.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectİşletme Finansen_US
dc.subjectDoğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarıen_US
dc.subjectGayrisafi Yurtiçi Hâsılaen_US
dc.subjectGelişmekte Olan Ülkeleren_US
dc.subjectEkonomik Büyümeen_US
dc.subjectPanel Birim Köken_US
dc.subjectPanel Koen-Tegrasyonen_US
dc.subjectForeign Direct Investmenten_US
dc.subjectDeveloping Countriesen_US
dc.subjectEconomic Growthen_US
dc.subjectPanel Unit Rooten_US
dc.subjectPanel Co-integrationen_US
dc.subjectGDPen_US
dc.titleGelişmekte olan ülkelerde DYY-GSYİH ilişkisi: Panel birim kök ve eş bütünleşme sınamalarıen_US
dc.title.alternativeFDI-GDP relationship in developing countries: Panel unit root and co-integration testsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalFinans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisien_US
dc.contributor.departmentBandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesien_US
dc.identifier.volume47en_US
dc.identifier.issue549en_US
dc.identifier.startpage31en_US
dc.identifier.endpage38en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record