Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorOkuyan, Hasan Aydın
dc.contributor.authorTaşçı, H. Mehmet
dc.date.accessioned2019-05-16T19:38:23Z
dc.date.available2019-05-16T19:38:23Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn1300-1868
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/4874
dc.descriptionOkuyan, Hasan Aydın (Balikesir Author)en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, IMKB'de işlem gören reel sektör işletmelerinin sermaye yapılarını etkileyen değişkenlerin neler olduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır. ÎMKB'de işlem gören 196 reel sektör işletmesine ait veriler, 2001q2 - 2008q2 yılları arasındaki 3'er aylık bilançolardan elde edilmiştir. 196 işletmeye ait 29 dönemi kapsayan 5684 gözlem Beck ve Katz (1995) tarafından geliştirilen Standart Hataları Düzeltilmiş Panel yöntemi ile analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar işletmelerin sermaye yapılarının açıklanmasında tek bir kuramın geçerli olmadığını, kısa vadeli borçların finansal hiyerarşi kuramına, uzun vadeli borçların ise dengeleme kuramına uygun şekilde hareket ettiğini ortaya koymuştur.en_US
dc.description.abstractThis paper investigates the determinants of capital structure of production firms listed in ISE. The data of 196 firms are obtained from the quarterly financial statements between 2001q2 - 2008q2. We used the method of Panel Corrected Standard Errors developed by Beck and Katz (1995) to examine the data set in which, in total, we have 5684 observations. The findings can be interpreted as the relevance of pecking order theory for the short term debts whereas the relevance of static tradeoff theory for the long term debts, offirms listed in ISE.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.subjectSermaye Yapısıen_US
dc.subjectStandart Hataları Düzeltilmiş Panelen_US
dc.subjectİMKB Reel Sektören_US
dc.titleİMKB'de işlem gören reel sektör işletmelerinde ssermaye yapısının belirleyicilerien_US
dc.title.alternativeDeterminants of capital structure: Evidence from real sector firms listed in ISEen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalEkonomik Yaklaşımen_US
dc.contributor.departmentİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesien_US
dc.identifier.volume76en_US
dc.identifier.issue21en_US
dc.identifier.startpage55en_US
dc.identifier.endpage72en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record