Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖrücü, Edip
dc.contributor.authorKılıç, Recep
dc.contributor.authorKılıç, Taşkın
dc.date.accessioned2019-05-16T19:38:35Z
dc.date.available2019-05-16T19:38:35Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn1302-0064
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/4987
dc.descriptionÖrücü, Edip (Balikesir Author)en_US
dc.description.abstractKadınların erkeklere oranla, üst yönetimlerde ve stratejik öneme sahip pozisyonlarda temsil güçlerinin az olmasının nedenlerini araştırmak, bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Çalışmada, literatür taramasına dayanarak “Cam Tavan” kavramı açıklanmış ve kadınların üst düzey yönetici pozisyonuna gelememelerindeki engeller, Türkiye ve diğer ülkelerdeki araştırmalar incelenerek aktarılmaya çalışılmıştır. Çalışmanın uygulama kısmında, literatür taraması sonucu elde edilen bulgular ışığında, Balıkesir ilinde görev yapmakta olan kişilerin söz konusu engeller hakkındaki görüşlerini tespit etmek amacıyla 103 erkek, 97 kadın olmak üzere toplam 200 çalışana anket uygulaması yapılmıştır. Elde edilen bulgular, kadınların liderlik ve yöneticilik özelliklerinin sınırlı olması, ailevi sorumluluklarının fazla olması ve “kraliçe arı” sendromunun (Kadınların birbirini çekememeleri) kadınların üst düzey yönetici pozisyonuna yükselememelerinin temel nedenleri olduğunu ortaya koymuştur.en_US
dc.description.abstractExamining the reasons why women #8217;s presentation in senior management levels and strategically important positions is lower compared to men constitutes the aim of this study. Conducting a literature survey, the concept of #8220;Glass Ceiling #8221; has been explained and the obstacles confronting women in preferment to senior management positions have been presented depending on the related studies held in Turkey and other countries. In the application part of the study, under the light of the findings from the literature, a survey covering 200 employees, of whom 103 male and 97 female, has been conducted in order to find out about the opinions of employees in Balıkesir on the obstacles in question. The findings have revealed that the limited horizon of leadership and managerial capability, excessive familial responsibilities, and the #8220;queen bee #8221; syndrome are the main obstacles that hamper women in the progress towards senior level managerial positions.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCam Tavanen_US
dc.subjectKadın Yöneticileren_US
dc.subjectKariyer Engellerien_US
dc.subjectGlass Ceilingen_US
dc.subjectWomen Managersen_US
dc.subjectCareer Barriersen_US
dc.titleCam tavan sendromu ve kadınların üst düzey yönetici pozisyonuna yükselmelerindeki engeller: Balıkesir örneğien_US
dc.title.alternativeGlass ceiling syndrome and the obstacles facing women's advancement to senior management positions: evidence from Balikesiren_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalYönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentBandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesien_US
dc.identifier.volume14en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage117en_US
dc.identifier.endpage135en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record