Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYavaş, Altuğ
dc.contributor.authorSaylan, Şerif
dc.date.accessioned2019-05-16T19:38:38Z
dc.date.available2019-05-16T19:38:38Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn1301-045X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/5017
dc.description.abstractDeprem esnasında yapıda oluşan yapısal ve yapısal olmayan hasarlar genellikle sistemde oluşan yatay deplasmanlardan meydana gelmektedir. Günümüzde kullanılan geleneksel kuvvet esaslı dizayn metodunda deplasmanlar dizaynın sonunda kontrol edilirler. Bu nedenle potansiyel hasarların kontrol edilmesi çok güçtür. Yapıların hedef bir deplasman için dizayn edildiği deplasman esaslı dizayn yöntemi ile yapının hasar potansiyeli kontrol altında tutulabilmektedir. Deplasmanlar, direkt deplasman esaslı dizayn metodunun temelini oluşturmaktadır. Moment aktaran çerçeve tipi yapıların direkt deplasman esaslı dizaynı için iki farklı deplasman profili önerilmiştir. Bu çalışmada lineer olmayan dinamik analiz kullanılarak dört, altı ve on katlı moment aktaran çerçeve yapılar için deplasman profilleri elde edilmiştir.en_US
dc.description.abstractDamages that occur in structural and non-structural elements during the earthquakes are due to lateral displacements. Traditional force based design methods control displacements at the end of the design. Therefore, it is difficult to control potential damages. Direct displacement based design approach that designs the structure for a given displacement profile, can control the potential damages. Direct displacement based seismic design uses the displacement profile as the basis of the design approach. Two different displacement profiles proposed for the direct displacement based seismic design of moment resisting reinforced concrete frame structures. In this study displacement profiles for four, six and ten storey moment resisting frames are determined by using nonlinear time history analysis.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDeplasman Esaslı Dizaynen_US
dc.subjectDeplasman Profilien_US
dc.subjectLineer Olmayan Dinamik Analizen_US
dc.subjectDisplacement Based Designen_US
dc.subjectDisplacement Profileen_US
dc.subjectNonlinear Time History Analysisen_US
dc.titleÇerçeve tipi yapıların deplasman esaslı dizaynı için deplasman profilien_US
dc.title.alternativeDisplacement profile for the displacement based design of moment resisting framesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalEskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentMühendislik-Mimarlık Fakültesien_US
dc.identifier.volume19en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage19en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record