Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÇivici, Fehmi
dc.date.accessioned2019-05-16T19:38:51Z
dc.date.available2019-05-16T19:38:51Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn1300-7009
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/5124
dc.description.abstractLifli beton, donatısız betondan farklı mekanik ve fiziksel özelliklere sahip bir kompozit malzemedir. Lifli betonun en önemli mekanik özeliklerinden birisi enerji yutabilme kapasitesidir. Tokluk olarak da adlandırılan bu özellik, yük-sehim eğrisinin altında kalan alan ile ifade edilir. Çatlak direnci, düktilite, darbe direnci gibi birçok malzeme özelliği enerji yutabilme kapasitesi ile ilişkilidir. ASTM C 1018 ve JSCE SF-4'e göre yapılan tokluk hesaplamaları bir eksenli eğilme deneylerine göredir. Oysa; köprü tahliyeleri, park sahaları, havaalanı kaplamaları vb. yapılarda sıkça uygulanan lifli beton, bu elemanlarda plak davranışına sahiptir. Bu çalışmada , tokluk ASTM C 1018 ve JSCE-SF4 'e göre kiriş testlerinden hesaplanarak, donatışız ve çelik lifli betonun enerji yutma kapasiteleri karşılaştırılmıştır. Tokluk hesabında kullanılan iki metodun birbirine göre değerlendirmesi yapılmıştır. Ayrıca, iki eksenli eğilme altında,donatısız ve çelik lifli beton plak numunelerin davranışları her bir numunenin deneylerinden elde edilen yük-sehim diyagramları aracılığıyla karşılaştırılmıştır.en_US
dc.description.abstractFiber concrete is a composite material which has mechanical and physical characteristics unlike plain concrete. One of the important mechanical characteristics of fiber concrete is its energy absorbing capability. This characteristics which is also called toughness, is defined as the total area under the load-deflection curve. A number of composite characteristics such as crack resistance, ductility and impact resistance are related to the energy absorbtion capacity. According to ASTM C 1018 and JSCE SF-4 the calculation of toughness is determined by uniaxial flexural testing. Fiber concrete is often used in plates such as bridge decks, airport pavements, parking areas, subjected to cavitation and erosion. In this paper, toughness has been determined according to ASTM C 1018 and JSCE SF-4 methods by testing beam specimens. Energy absorbing capacities of plain and steel fiber reinforced concrete has been compared by evaluating the results of two methods. Also plain and steel fiber reinforced plate specimens behaviors subjected to biaxial flexure are compared by the load-deflection curves of each specimen.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectLifen_US
dc.subjectTokluken_US
dc.subjectÇelik Lifen_US
dc.subjectKirişen_US
dc.subjectEğilme Tokluğuen_US
dc.subjectFiberen_US
dc.subjectToughnessen_US
dc.subjectSteel Fiberen_US
dc.subjectBeamen_US
dc.subjectFlexural Toughnessen_US
dc.titleÇelik lif donatılı betonunun eğilme tokluğuen_US
dc.title.alternativeFlexural toughness of steel fiber reinforced concreteen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalPamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentMühendislik-Mimarlık Fakültesien_US
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage183en_US
dc.identifier.endpage188en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record