Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorSeymen, Oya Aytemiz
dc.contributor.authorBolat, Tamer
dc.date.accessioned2019-05-16T19:39:02Z
dc.date.available2019-05-16T19:39:02Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.issn1300-0845
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/5204
dc.descriptioncompilationen_US
dc.description.abstractYönetim ve örgüt alanında, küreselleşme, insan hakları ve demokratikleşme ve toplam kalite anlayışı vb. çağdaş gelişmelerin olumlu etkilerine rağmen, çalışma yaşamında bedensel ve zihinsel engelli işgörenlere uygulanan ayrımcılığın tam anlamıyla önlenemediği görülmektedir. Başka bir deyişle, örgütlerde bedensel ve zihinsel engelli işgören ayrımcılığı çeşitli boyutlarda karşımıza çıkabilmektedir. Bunlardan biri de insan kaynakları işlevleri ve uygulamaları boyutudur. Bu noktada, söz konusu uygulamaların (insan kaynakları planlaması, işgören bulma, seçme ve yerleştirme, performans değerlendirme, eğitim ve yetiştirme, ücret yönetimi, kariyer yönetimi, mesleki sağlık ve güvenlik, çalışma ilişkileri yönetimi, disiplin vb.) ne ölçüde ayrımcılık kapsamına girdiği, ne ölçüde girmediği, uygulamalı etik yardımıyla araştırılarak ortaya konabilir.en_US
dc.description.abstractAlthough contemporary developments such as globalization, human rights and getting democratic and understanding total quality have positive effects in the field of management and organization, it is seen that the discrimination imposed on physically and mentally disabled employee in working life has not been completely prevented. In other words, we can see the discrimination of physically and mentally disabled employee in organizations a different dimension. One of these is the dimension of human resources functions and applications. At this point, it can be brought up at which degree these applications (human resource planning, recruitment and selection, performance evaluation, training and development, compensation management, career management, occupational safety and health, labor relations, discipline etc.) are or not in the content of discrimination by searching thorough applied ethics.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEtiken_US
dc.subjectİş Etiğien_US
dc.subjectUygulamalı Etiken_US
dc.subjectAyrımcılıken_US
dc.subjectEngelli İşgörenen_US
dc.subjectEthicsen_US
dc.subjectBusiness Ethicsen_US
dc.subjectApplied Ethicsen_US
dc.subjectDiscriminationen_US
dc.subjectDisability Employeeen_US
dc.titleÖrgütlerde bedensel ve zihinsel engelli işgören ayrımcılığı: uygulamalı etik boyutuyla bir değerlendirmeen_US
dc.title.alternativeDiscrimination of emplyees with disabilities in terms of physical and mental in organizations: an evaluation with the extent of the applied ethicsen_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalÖnerien_US
dc.contributor.departmentTurizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokuluen_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue23en_US
dc.identifier.startpage35en_US
dc.identifier.endpage45en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record