Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKandil, Zahide
dc.date.accessioned2019-11-05T13:23:44Z
dc.date.available2019-11-05T13:23:44Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019
dc.identifier.citationKandil, Zahide. Rol-model almada ve benliğin sunumunda yeni bir alan olarak instagram. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/9545
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu çalışmada günümüzde oldukça popüler olan sosyal medya uygulaması Instagram, benlik sunumu ve rol-model alma ana başlıkları altında incelenmiştir. Kullanıcıların Instagram kullanım biçimlerini ve amaçlarını saptayabilmek amacıyla Afyonkarahisar ve Antalya illerinde yaşayan 18 ile 25 yaş aralığındaki Instagram kullanıcısı genç kadınlarla derinlemesine mülakat tekniği ile yüz yüze görüşülmüştür. Daha gerçekçi ve anlaşılır bilgilere ulaşılabilmesi amacıyla araştırmada fenomenolojik gözlem kullanılmıştır. Bu çerçevede kullanıcıların Instagram’ı kullanış amaçları anlaşılmaya çalışılmıştır. “Yeni bir kimlik oluşturma”, “Instagram kullanım süresi”, “fenomenler”, “beğeni sayısı”, “mahremiyet” gibi alt başlıklar hakkında da katılımcıların görüşlerine başvurulmuştur. Elde edilen bulguların analizi sonucunda katılımcıların çoğunluğunun Instagram’ı benliklerini sunmak için bir araç olarak gördükleri, giyim vb. konularda diğer kullanıcıları örnek aldıkları, Instagram’ın mahremiyeti zedelediği konusunda hemfikir oldukları sonucuna ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractIn this study, the social media app Instagram, that is quite popular nowadays, is researched under the main titles: self presentation and role model intake. In order to determine the users' instagram usage and purpose, with in-depth interview technique, a face to face interview is done with young female users of instagram between the ages of 18 and 25 who live in Afyonkarahisar and Antalya provinces. To be able to reach more realistic and understandable information, it is used phenomenological observation in the research. Within this framework, the purposes of instagram users are tried to be understood. It is also consulted to the participants about their opinions on sub topics like "the construction of a new identity", "the duration of instagram usage", "phenomenons", "the number of likes", "privacy" etc. As a result of the analysis on findings, it has been concluded that most of the participants see instagram as a means to present their selves, take other users example on matters of clothing etc. and reach an agreement about instagram's damage on privacy.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectInstagramen_US
dc.subjectBenlik Sunumuen_US
dc.subjectRol-modelen_US
dc.subjectSelf Presentationen_US
dc.titleRol-model almada ve benliğin sunumunda yeni bir alan olarak instagramen_US
dc.title.alternativeInstagram as a new field in the presentation of self and in taking someone as a role/ modelen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record