Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorSarı, Muhammed Fatih
dc.contributor.authorRükşen, Mete
dc.contributor.authorAkay, Ali
dc.date.accessioned2023-01-16T07:26:31Z
dc.date.available2023-01-16T07:26:31Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.issn2148-0990
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/12804
dc.descriptionSarı, Muhammed Fatih (Balikesir Author) OP-SP.03-05 numarası ile XVI. World Congress ofNeurosurgery WFNS, 20-25 August 2017, İstanbul ‘da sözlü sunum olarak sunulmuştur.en_US
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışma farklı iki merkezde, spinal patolojilere yönelik posterior stabilizasyon ve dekompresyon ameliyatı uygulanan hastalarda, kullanılan profilaktik antibiyoterapinin etkinliğini değerlendirmek için yapılmıştır. Hastalar ve Metod:Birinci grupta, 2011-2018 yılları arasında spinal patolojilerinin tedavisi sırasında 264 hastaya uygulanan 282 posterior dekompresyon ve stabilizasyon işleminin enfeksiyon oranları ile ikinci grupta başka bir merkezde 2017- 2018 yılları arasında posterior dekompresyon yapılan 199 hastanın postoperatif enfeksiyon oranları karşılaştırılarak sunulmaktadır. Minumum 6 aylık takibi olan hastalar bu çalışmaya dahil edilmiştir. Enfeksiyon kliniği olan hastalara sedimentasyon (ESR) ve C-reaktif protein (CRP) değerleri bakılmış, anlamlı yükseklik olan hastalara kontrastlı spinal magnetik rezonans görüntüleme yapılmıştır. Bulgular:Birinci grupta komplikasyon olarak spondilodiskitis bir hastada gelişmiştir ve oranı %0,72’dir. İkinci grupta bu oran % 2.5 olarak daha yüksektir. Sonuç:Bu çalışma tek merkezli randomize bir çalışma olmamasına rağmen intraoperatif rifamisin kullanımının enfeksiyon oranlarını düşürmede yardımcı olduğunu göstererek, literatüre katkı sağlamaktadır.en_US
dc.description.abstractObjective:This study was conducted in two different centers to evaluate the effectiveness of prophylactic antibiotherapy used for posterior stabilization and decompression surgery for spinal pathologies. Materials and Methods: In the first group, the infection rates of 282 posterior decompression and stabilization procedures applied to 264 patients during the treatment of spinal pathologies between 2011 and 2018 are compared with the postoperative infection rates of 199 patients who underwent posterior decompression between 2017 and 2018 in another center in the second group. The patients with a minimum 6-month follow-up period were included in the present study. Erythrocyte sedimentation rate (ESR) and C-reactive protein (CRP) level were measured in patients exhibiting infectious symptoms and patients with clinically significant values underwent spinal MR with contrast enhancement. Results: In the first group, spondylodiscitis developed in one patient as a complication and its rate was 0.72%. In the second group, this rate is 2.5% higher. Conclusion:Although this study is not a single-center randomized study, it contributes to the literature by showing that intraoperative use of rifamycin helps in reducing the infection rates.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİzmir Hastanelerine Yardım ve Bilimsel Araştırmaları Teşvik Derneğien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPosterior Stabilizasyonen_US
dc.subjectRifamisinen_US
dc.subjectSpondilodiskitisen_US
dc.subjectPosterior Stabilizationen_US
dc.subjectRifamycinen_US
dc.subjectSpondylodiscitisen_US
dc.titlePosterior stabilizasyon cerrahisinde uygulanan antibiyotik profilaksisinin retrospektif olarak değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeRetrospective evaluation of applied antibiotic profilaxis in posterior stabilization surgeryen_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalEge Klinikleri Tıp Dergisien_US
dc.contributor.departmentTıp Fakültesien_US
dc.contributor.authorID0000- 0001-7200-8915en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-0521-8143en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-7187-398Xen_US
dc.identifier.volume59en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage4en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record