Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAzaz, Ayşe Dilek
dc.contributor.authorPolat, İbrahim
dc.date.accessioned2016-04-12T07:30:02Z
dc.date.available2016-04-12T07:30:02Z
dc.date.issued2011
dc.date.submitted2011en
dc.identifier.citationPolat, İbrahim. Güney Marmara bölgesinde üretilen bazı balların antimikrobiyal, antioksidan aktivitelerinin, pestisit ve antibiyotik kalıntılarının incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/2395
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractTürkiye'nin Güney Marmara bölgesinden toplanan bal örneklerinin Campylobacter jejuni ATCC 33291, Enterobacter aerogenes NRRL 3567, Escherichia coli ATCC 25292, Klebsiella pneumoniae (klinik izolat), Listeria monocytogenes ATCC 7644, Proteus vulgaris NRRL 123, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Serratia marcescens (klinik izolat), Shigella sonnei ATCC 25931, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans (klinik izolat), Candida albicans ATCC 10231, Aspergillus niger, Aspergillus flavus, Penicillium expansum, Penicillium lanosum, Alternaria alternata'ya karşı antibakteriyel ve antifungal aktivite özellikleri belirlenmiştir. Ballar, filamentöz funguslar hariç test edilen organizmalara karşı 250-375 mg/ml arasında antimikrobiyal aktivite göstermiştir. Diğer taraftan balların antioksidan aktiviteleri, DPPH üzerinden serbest radikal süpürücü etki tayinine göre saptanmıştır. Antioksidan aktivite 9,12 ± 0,26 ve 73,58 ± 0,47 aralığında bulunmuş ve DPPH solüsyonunun % inhibisyonu olarak ifade edilmiştir. Ayrıca bal örneklerinin pestisit ve antibiyotik kalıntı analizleri, Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma Uygulama Merkezi (ARGEFAR) Gıda Kontrol Laboratuarı'nda yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre analizlenebilen pestisit ve antibiyotiklerden herhangi birinin kalıntısına rastlanılmamıştır.en_US
dc.description.abstractThe antibacterial and antifungal activity characteristics of honey samples collected from Southern Marmara region in Turkey were examined against Campylobacter jejuni ATCC 33291, Enterobacter aerogenes NRRL 3567, Escherichia coli ATCC 25292, Klebsiella pneumoniae (clinical isolate), Listeria monocytogenes ATCC 7644, Proteus vulgaris NRRL 123, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Serratia marcescens (clinical isolate), Shigella sonnei ATCC 25931, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans (clinical isolate), Candida albicans ATCC 10231, Aspergillus niger, Aspergillus flavus, Penicillium expansum, Penicillium lanosum, Alternaria alternata. The honeys exhibited antimicrobial activity in the 250-375mg/ml range against the organisms that were tested except for the filamentous fungi. On the other hand, antioxidan activities of the honeys were determined by 2,2-diphenyl-1-picryl hidrazine (DPPH) radical-scavenging assay. Antioxidan activity expressed as % inhibition of a solution of DPPH, ranged between 9,12 ± 0,26 and 73,58 ± 0,47. Moreover, the analyses of pesticide and antibiotic residues of honey samples were carried out in Ege University Center for R D and Pharmacokinetic Applications Food Control Laboratory. The received results show that no analysable pesticide or antibiotic residue was determined.en_US
dc.description.sponsorshipBu çalışma Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından BAP 2010/23 Kodlu proje ile desteklenmiştir.
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBal
dc.subjectAntimikrobiyal Aktivite
dc.subjectAntioksidant Aktivite
dc.subjectPestisit
dc.subjectAntibiyotik Kalıntıları
dc.subjectHoney
dc.subjectAntimicrobial Activity
dc.subjectAntioxidant Activity
dc.subjectPesticide
dc.subjectAntibiotic Residues
dc.titleGüney Marmara bölgesinde üretilen bazı balların antimikrobiyal, antioksidan aktivitelerinin, pestisit ve antibiyotik kalıntılarının incelenmesien_US
dc.title.alternativeThe investigation of the antimicrobial, antioxidan activities and the contamination of pesticide and antibiotic residues of some honey produced in South Marmara regionen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record