Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorŞarkış, Cihat
dc.contributor.authorYazıcı, Selçuk
dc.contributor.authorCan, Muhammet
dc.date.accessioned2019-05-16T19:32:22Z
dc.date.available2019-05-16T19:32:22Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1300-865X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/3822
dc.descriptionŞarkış, Cihat (Balikesir Author)en_US
dc.description.abstractAlkalin piller madeni paraların ardından en sık yutulan yabancı cisimlerdir. Çoğu olgu sorunsuz seyreder, fakat bazıları ciddi komplikasyonlara hatta ölüme neden olabilir.Biz çekyattan düşme sonrası hafif wheezing, kusma, beslenme reddi ve huzursuzluk şikayeti gelişen 24 aylık bir erkek çocuk olgusu sunuyoruz. Olgumuz şikayetleri nedeniyle 3 ayrı ilçe devlet hastanesi, iki özel hastaneye gitmiş, 2 pediatri uzmanı ve beyin cerrahi uzmanı tarafından muayene edilmiştir. Olguya bir kranial tomografi, bir kranial ve bir göğüs röntgen filmi çekilmiştir. İlk önce kafa ve boyun travması tanısı konulmuş, sonrasında akut bronşiolit ve pnömoni tanısı konulmuştur. İki kez hastaneye yatırılmıştır. Nihayetinde, çekilen göğüs filminde disk pil tespit edilmiştir. Yabancı cisim endoskopik yöntemle çıkarılmış, sonrasında olguda, hızlı bir iyileşme görülmüştür.Sonuç olarak, artan yutulma sıklıkları nedeniyle alkalin piller çok ciddi problemler oluşturmaktadır. Çocuk ve adelosanların alkalen pilleri yutma sıklığının artması nedeniyle, aileler ve hekimler uyarılmalıdır. Klinisyenler ayrıca, bu pillerin pnömoni ve infiltrasyona neden olarak yabancı cismin tespitini zorlaştırabileceği konusunda da dikkatli olmalıdır.en_US
dc.description.abstractAlkaline batteries have become the second most swallowed foreign bodies following coins. Most cases have an uncomplicated course, but some may lead to serious complications and even death.Here we report a 28 months old boy who had experienced discomfort, eating refusal, vomiting and slightly wheezing after falling from a sofa bed. He has been in three different county hospitals and two private hospitals due to complaints, has been examined by two pediatricians and a cranial surgeon. A cranial CT imaging, a cranial X-ray radiograph and a chest X-ray radiograph was obtained. Firstly diagnosed as head and neck trauma, then diagnosed as acute bronchiolitis, and finally pneumonia. Hospitalized twice. Finally a chest radiograph revealed a button battery in the esophagus. The foreign body was endoscopic removed. The child had a quick clinical impairment after removal of the battery.As a result, alkaline batteries with their increasing risk of engulfment poses very serious problems. The parents and physicians should be informed against increasing frequency of ingestion of alkaline batteries by infants and children. Also clinicians should be careful about the risk of these batteries that they can cause pneumonia and infiltration which may make it difficult to detect the foreign body.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAdli Tıpen_US
dc.subjectDisk Batteriesen_US
dc.subjectPneumoniaen_US
dc.subjectAlkalin Pilleren_US
dc.subjectPnömonien_US
dc.titleDisk pil yutulması; pnömoni ile sonuçlanan bir malpraktis olgusuen_US
dc.title.alternativeDisk battery ingestion; a malpractice case that results in pneumoniaen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAdli Tıp Bültenien_US
dc.contributor.departmentBalıkesir Üniversitesien_US
dc.identifier.volume21en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage196en_US
dc.identifier.endpage198en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record