Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKuvat, Özlem
dc.contributor.authorAytekin, Gamze
dc.date.accessioned2019-05-16T19:32:24Z
dc.date.available2019-05-16T19:32:24Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1301-5265
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/3841
dc.descriptionKuvat, Özlem (Balikesir Author)en_US
dc.description.abstractMeslek seçimi insan hayatı için en önemli kararlardan biri olması nedeniyle öğrencilerin çok boyutlu olarak değerlendirme yaptığı seçimlerdendir. Hemşirelik mesleği de diğer sağlık sektörü meslekleri gibi diğer mesleklerden farklı nitelikler barındırdığı için bu mesleğin seçimi farklı kriterleri içermektedir. Bu seçimin yapılmasında çok sayıda kriter ve alternatif birlikte kıyaslandığı için çok kriterli karar verme problemi olarak ele alınabilir. Analitik hiyerarşi Prosesi (AHP) Yöntemi bu tür problemlerin ele alınmasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada Balıkesir Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 1. Sınıf öğrencilerinin meslek seçimlerinde dikkate aldıkları kriterlerin önem düzeyleri belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractChoice of profession is among the choices that students assess in a multidimensional way, as it is one of the most important decisions for one's life. Choice of nursing as a profession includes various criteria because it, as does the other medicinal professions, has different qualities from the other professions. Because many criteria and alternatives are compared together while making the decision, it can be regarded as a multicriteria decision-making problem. Analytical Hierarchy Process (AHP) is commonly used in tackling with this kind of problems. In this study, the significance levels of the criteria that first year students in Health College of Balikesir University took into consideration in occupation choice have been defined.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.subjectHemşirelik Eğitimien_US
dc.subjectHemşirelik Mesleğien_US
dc.subjectÇok Kriterli Karar Vermeen_US
dc.subjectAnalitik Hiyerarşi Prosesien_US
dc.subjectNursing Educationen_US
dc.subjectNursing Professionen_US
dc.subjectMulti Criteria Decision Makingen_US
dc.subjectAnalytic Hierarchy Processen_US
dc.titleHemşirelik mesleğinin seçiminde kriterlerin önem düzeylerinin belirlenmesi: Balıkesir Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu örneğien_US
dc.title.alternativeLevel selection criteria determining the importance of nursing profession of: Balıkesir University School of health caseen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisien_US
dc.contributor.departmentBalıkesir Üniversitesien_US
dc.identifier.volume19en_US
dc.identifier.issue36-1en_US
dc.identifier.startpage445en_US
dc.identifier.endpage463en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record