Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAbdioğlu, Nida
dc.contributor.authorAytekin, Sinan
dc.date.accessioned2019-05-16T19:32:27Z
dc.date.available2019-05-16T19:32:27Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1308-9196
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/3878
dc.descriptionAytekin, Sinan (Balikesir Author)en_US
dc.description.abstractBu çalışma, Borsa İstanbul imalat sanayi firmaları için finansal esnekliğin firma performansı üzerindeki etkisini incelemektedir. 2005-2014 yılları arasında BIST imalat sanayi sektöründe işlem gören tüm firmalar çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. İlgili yıllardaki firma verileri Finnet veri tabanındaki bilanço ve gelir tablolarından elde edilmiştir. Çalışmada Sistem-GMM analizleri yapılmıştır. İlk olarak düşük kaldıraç oranına sahip olan firmalar finansal açıdan esnek olarak kabul edilmiştir. İkinci olarak da yüksek nakit mevcuduna sahip olan firmaların finansal esnek olduğu kabul edilmiştir. Yapılan Sabit etkiler panel regresyon ve içselliği dikkate alan Sistem-GMM analizlerinde finansal esneklik ile performans arasında pozitif ilişki bulunmuştur. Farklı performans değişkenleri ile bu pozitif ilişki doğrulanmıştır. Bunun yanı sıra büyüklüğü fazla olan firmaların da performansları yüksek bulunmuşturen_US
dc.description.abstractThis study examines the relation between financial flexibility and firm performance for Borsa İstanbul manufacturing industry firms. Finnet database is used in order to collect data on firms that are listed in Borsa Istanbul manufacturing industry for the period 2005-2014. Balance Sheets and Income statements of the related firms are used and System-GMM analyses are applied. Firstly, the firms which have lower leverage ratios are accepted as financial flexible firms. Secondly, the firms with higher cash holdings are named as financial flexible firms. Fixed effect panel regressions and System-GMM results show that there is a positive relation between financial flexibility and firms' performance. This positive relation is still valid for different performance proxies. In addition, a higher performance ratio is found for large firmsen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimler Tarihien_US
dc.subjectFinansal Esnekliken_US
dc.subjectFirma Performansıen_US
dc.subjectİmalat Sanayien_US
dc.subjectFinancial Flexibilityen_US
dc.subjectFirm Performanceen_US
dc.subjectManufacturing İndustryen_US
dc.titleFinansal esnekliğin firma performansı üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi: Borsa İstanbul imalat sanayi sektörü üzerinde bir uygulamaen_US
dc.title.alternativeEvaluation of the effects of financial flexibility on firm performance: an application on Borsa İstanbul manufacturing industryen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAdıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisien_US
dc.contributor.departmentİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue22en_US
dc.identifier.startpage309en_US
dc.identifier.endpage327en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record