Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKoç, Fatih
dc.date.accessioned2019-05-16T19:32:49Z
dc.date.available2019-05-16T19:32:49Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1304-5318
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/4098
dc.description.abstractSigorta sektöründe firma ve tüketici arasındaki ilişki, diğer sektörlere nazaran daha fazla oranda güvene bağlıdır. Güvenin oluşması için önemli olan faktörlerden biride, hizmeti sunan firmanın tüketiciler nazarındaki itibarıdır. Bu çalışmada, bu iki değişken arasındaki ilişkiye odaklanarak bir model oluşturulmuştur. Bununla birlikte, modelin oluşturulmasında firma itibarını etkileyen faktörlerde dikkate alınmıştır. Bu faktörler müşteri memnuniyeti, hizmet kalitesi ve algılanan değer değişkenleridir. Araştırma Balıkesir ilinde Edremit, Burhaniye ve Havran ilçelerinde devlet kurumlarında çalışan personel üzerinde yapılmıştır. Kolayda örnekleme yöntemiyle seçilen toplam 348 kişiyle yüz yüze görüşülmüştür. Araştırmanın modelinden hareketle, firma itibarını belirleyici konumda olan faktörlerin itibar üzerindeki etkileri ve firma itibarının tüketici güveni üzerindeki etkisi yapısal eşitlik modellemesi ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, itibarın belirleyicileri olan değişkenlerin itibarı ve itibarın tüketici güvenini pozitif bir şekilde etkilediği tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractTrust is a fundamenal factor affecting the relationship between firm and consumer, specifically in the insurance industry. Another factor influencing the development of trust is perceived firm reputation by the consumers. This study offers a model focusing on this relationship between trust and firm reputation. Further, antecedents of firm reputation is also considered in the model. Antecendents of firm reputation are customer satisfacton, perceived service quality and perceived value. The survey was conducted on public officer in Burhaniye, Edremit and Havran districts of Balıkesir province. 348 people selected by convenience sampling method was interview by face to face. Starting from the research model, effects of antecedents of firm reputation on firm reputation and effect of firm reputation on consumer trust were analyzed by using Structrual Equation Modeling (SEM). According to the analysis results, it was found that antecedents of reputation affected positively to reputation and reputation affected positively to consumer trust.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.subjectTüketici Güvenien_US
dc.subjectKurumsal İtibaren_US
dc.subjectSigorta Sektörüen_US
dc.subjectConsumer Trusten_US
dc.subjectFirm Reputationen_US
dc.subjectInsurance Sectoren_US
dc.titleSigortacılık sektöründe kurumsal itibar ve tüketici güvenien_US
dc.title.alternativeFirm reputation and consumer trust in insurance sectoren_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalYönetim Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentBurhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokuluen_US
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.issue26en_US
dc.identifier.startpage63en_US
dc.identifier.endpage84en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record