Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorScience and Technology Courseen_US
dc.contributor.advisorAttitudeen_US
dc.contributor.advisorSelf-Efficacyen_US
dc.contributor.advisorFen ve Teknoloji Dersien_US
dc.contributor.advisorTutumen_US
dc.contributor.advisorÖzyeterliliken_US
dc.contributor.authorSinan, Olcay
dc.contributor.authorŞardağ, Metin
dc.contributor.authorSalifoğlu, Aygün
dc.contributor.authorÇakır, Cemile
dc.contributor.authorKarabacak, Ülke
dc.date.accessioned2019-05-16T19:33:02Z
dc.date.available2019-05-16T19:33:02Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1307-6086
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/4199
dc.descriptionSinan, Olcay (Balikesir Author)en_US
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı; ilköğretim 5.-8. sınıf öğrencilerinin fen tutumu ve özyeterliliklerinin sınıf, sosyoekonomik düzey, yaş ve cinsiyet açısından ilişkilerini ortaya koymaktır. Araştırmaya, Balıkesir Merkez ilçesinde yer alan 3 ilköğretim okulundaki 5., 6., 7. ve 8. sınıflarda öğrenim gören toplam 296 öğrenci katılmıştır. Çalışmada betimsel tarama modeli ile öğrencilerin durumları tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak; fen ve teknoloji dersi tutum ölçeği, özyeterlilik ölçeği ve 36 öğrenciyle gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşme kayıtları kullanılmıştır. Verilerin analizi sonucunda; cinsiyetin öğrencilerin fene karşı tutumlarına ve özyeterliliklerine etkisinin olmadığı, fen ve teknolojiye karşı öğrencilerin tutumları açısından 5.ve 7., 5. ve 8., 6. ve 7., 6. ve 8. sınıflar arasında alt sınıfların lehine anlamlı farklar olduğu, özyeterlilik açısından da 5. ve 6., 5. ve 7., 5. ve 8. sınıflar arasında yine alt sınıfların lehine anlamlı farklar olduğu saptanmıştıren_US
dc.description.abstractThis study aims to determine the science attitudes and the self-efficacy levels of 5th, 6th, 7th and 8th grade elementary school students and to investigate in terms of gender, grade and socio-economic status. Survey model is used in the research and this research is conducted with 296 elementary students in three different schools in the center of Balikesir province. Science Attitude Scale, Generalized Self Efficacy Scale and interviews obtained from 36 students were used for data collection. According to analysis, the results of the research indicate that gender has no effect on science attitude and self-efficacy, according to students' attitude toward science there are significant differences among 5th-7th, 5th-8th, 6th-7th, 6th-8th grades and according to self-efficacy there are significant differences among 5th-6th, 5th-7th, 5th-8th grades in favor of upper gradesen_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectBilimsel Disiplinleren_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.titleInvestigation of primary school students' science attitudes and self-efficacyen_US
dc.title.alternativeİlköğretim öğrencilerinin fen tutumları ve özyeterliliklerinin incelenmesien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalNecatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisien_US
dc.contributor.departmentBalıkesir Üniversitesien_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage68en_US
dc.identifier.endpage100en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record