Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖksüzler, Oktay
dc.contributor.authorEkinci, Mehmet Fatih
dc.date.accessioned2019-05-16T19:33:42Z
dc.date.available2019-05-16T19:33:42Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn2148-029x
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/4457
dc.descriptionÖksüzler, Oktay (Balikesir Author)en_US
dc.description.abstractBu çalışmada reel döviz kuru belirsizliğinin özel sektör sabit sermaye yatırımlarına etkisi Türkiye için 1970- 2004 dönemine ait yıllık zaman serileri kullanılarak araştırılmıştır. Reel faizlerin ve net kredilerin GSMH ya oranı modelde diğer açıklayıcı değişkenler olarak kullanılmıştır. Reel döviz kuru belirsizliği ARIMA modelinden elde edilmiştir. Hata doğrulama modeli geliştirilerek yatırım modeli tahmin edilmiştir. Bulunan katsayılar göstermiştir ki net kredi / GSMH değişkeni yatırımları pozitif etkilerken, reel faizler negatif etkilemektedir. Bununla beraber reel döviz kuru belirsizliği negatif işaretli ve istatistiksel olarak anlamlıdır. Bu sonuç döviz kuru belirsizliğinin yatırımları azaltıcı bir etkisi olmadığı görüşünü desteklemektedir.en_US
dc.description.abstractThis study examines the effect of real exchange rate uncertainty on fixed capital investment in private sector in Turkey using yearly time series data between 1970- 2004 period. Reel interest rates and net credits / GDP ratio variables are used as other independent variables in the model. Reel exchange rate uncertainty variable is produced by ARIMA modeling. An error correction model is developed and used to estimate the coefficients. The results demonstrate that net banking credits to GDP ratio variable po sitively and reel interest rates negatively affect the fixed capital investment to GDP ratio, as expected. The reel exchange rate uncertainty has found to be negative and significant effect on fixed capital investment. The results support the idea that exchange rate uncertainty does matter for private sector investments in Turkey.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimler Tarihien_US
dc.subjectReel Döviz Kuru Belirsizliğien_US
dc.subjectSabit Sermaye Yatırımlarıen_US
dc.subjectReal Exchange Rate Uncertaintyen_US
dc.subjectFixed Capital Investmenten_US
dc.titleDöviz kuru belirsizliğinin özel sabit sermaye yatırımlarına etkisi: Türkiye örneğien_US
dc.title.alternativeThe effect of exchange rate uncertainty on private fixed investment: Example of Turkeyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalYönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisien_US
dc.contributor.departmentBandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesien_US
dc.identifier.volume11en_US
dc.identifier.issue20en_US
dc.identifier.startpage32en_US
dc.identifier.endpage42en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record