Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYalçın, Arman Zafer
dc.date.accessioned2019-05-16T19:38:01Z
dc.date.available2019-05-16T19:38:01Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1300-4646
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/4486
dc.description.abstractHer geçen gün artan çevre kirliliğinin en önemli nedenlerinden biri de ulaştırma faaliyetleridir. Günümüzde ulaştırma faaliyetleri, CO2 yayan faaliyetler içinde ikinci sırada yer almaktadır. Ulaştırma faaliyetleri içinde karayolu araçları ise açık ara en önemli kirletici konumundadır. Çevre kirliliğinin önlenmesinde, çevre vergilerinden yararlanma düşüncesi henüz yeni bir düşünce olmakla birlikte, özellikle Avrupa Birliği (AB) içindeki uygulamalar başarılı sonuçlar vermiştir. Kara yolu araçlarının vergilendirme yoluyla Co2 emisyonlarının azaltılması için AB içinde çok geniş bir görüş birliği bulunmakla birlikte, Türkiye, henüz motorlu taşıtlar vergisini çevreci bir yapıya kavuşturamamıştır.en_US
dc.description.abstractDay by day increasing the acvities of transportation is one of the most important causes of environmental pollution. Nowadays, tranporting activities are rank second CO2 emitting activities. Environmental taxes that preventation of environmental pollution are to benefit from new idea yet this idea, espacially in appliciations, that have proven sucessfull in EU. Although the very broad consensus to reduca Co2 emissions from road vehicles through taxation with in the EU, it have not identified to eco- friendly tax system.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectIktisaten_US
dc.subjectIşletmeen_US
dc.subjectÇevre Kirliliğien_US
dc.subjectÇevre Vergilerien_US
dc.subjectKarbondioksit Emisyonuen_US
dc.subjectMotorlu Taşıtlar Vergisien_US
dc.subjectEnvironmental Pollutionen_US
dc.subjectEnvironmental Taxesen_US
dc.subjectCO2 Emissionsen_US
dc.subjectMotor Vehicle Taxen_US
dc.titlePotansiyel bir çevre vergisi olarak motorlu taşıtlar vergisi: Avrupa Birliği ve Türkiye arasında karşılaştırmalı bir analizen_US
dc.title.alternativeAs a potential environmental tax on motor vehicles tax: A comparative analysis between the European Union and Turkeyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAtatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesien_US
dc.identifier.volume27en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage141en_US
dc.identifier.endpage158en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record