Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorNakiboğlu, Canan
dc.contributor.authorPoyraz, Hasene Esra
dc.date.accessioned2019-05-16T19:38:36Z
dc.date.available2019-05-16T19:38:36Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn1300-8811*
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/5001
dc.descriptionNakiboğlu, Canan (Balikesir Author)en_US
dc.description.abstractBu çalışmada öğrencilerin kimyada özellikle de atom ve kimyasal bağlanma konusunu açıklarken insana özgü dil ve canlılığı kullanmaları, kovalent bağ ile ilgili öğrenci kavrayışının incelendiği bir çalışma sırasında araştırılmıştır. Veriler, 324 üniversite kimya öğrencilerinden oluşan gruba uygulanan kovalent bağlanma ve atom ile ilgili bir kavram yanılgısı teşhis testinden yararlanılarak toplanmıştır. Çalışma sonunda öğrencilerin literatürde bu konuda belirlenen “gereksinim duymak, istemek, çalışmak, yakalamak” gibi insana has ve canlılık ile ilgili yüklemleri, literatürdekine benzer şekilde atom ve elektronlar için sıklıkla kullandıkları belirlenmiştir. Ayrıca çalışmada, insana has dilin kullanımının nedenleri ve kimya öğretimine etkileri tartışılmıştır.en_US
dc.description.abstractThis study was concerned with the students #8217; usage of anthropomorphism and animism in chemistry. It was especially investigated during the period when the students #8217; comprehension related to covalent bonding had been studied. The data was accumulated by the use of the misconception diagnostic test concerning atom and covalent bonding given to the group formed by 324 university chemistry students. At the end of the study, it was seen that the students used the verbs determined in literature related to this issue such as #8220;need, want, try, grab #8221;, unique to human-beings. These are animism for atoms and electrons in a way used in literature. Moreover, the reasons for using anthropomorphism and its effects on teaching chemistry were discussed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÜniversite Kimya Öğrencilerien_US
dc.subjectAtomen_US
dc.subjectKimyasal Bağlaren_US
dc.subjectİnsana Özgü Dilen_US
dc.subjectCanlılıken_US
dc.subjectUniversity Chemistry Studentsen_US
dc.subjectChemical Bondingen_US
dc.subjectAnthropomorphismen_US
dc.subjectAnimismen_US
dc.titleÜniversite kimya öğrencilerinin atom ve kimyasal bağlar konularını açıklamada "insana özgü dil" ve "canlılığı" kullanmalarının incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of "anthropomorphism" and "animism" in university chemistry students' explanations related to atom and chemical bondingen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalGazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisien_US
dc.contributor.departmentNecatibey Eğitim Fakültesien_US
dc.identifier.volume14en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage83en_US
dc.identifier.endpage90en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record